oświadczenia




    Pragniemy wobec wszystkich postępować uczciwie, dlatego też, jeśli w jakikolwiek sposób naruszyliśmy prawo autorskie, a twórcy prezentowanych na stronie treści nie wyrażają zgody na udostępnianie ich w taki sposób innym, to prosimy o kontakt, a natychmiast usuniemy je z naszej witryny. Naszą wolą i zamiarem jest rozpowszechnianie tematów profilaktycznym  bez barier, które powstrzymują skuteczne działanie w czasie, kiedy problem uzależnień jest co raz poważniejszy.


        Treści zawarte w witrynie "datur.pl" dotyczą narkotyków i problemów osób ich używających, w szczególności osób uzależnionych. Niektóre artykuły i materiały mogą wydawać się kontrowersyjne - nie mają one jednak na celu nakłaniania nikogo do używania narkotyków, ich celem jest rozpowszechnianie wiedzy mogącej sprzyjać redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków.

Ekipa datur'a