Festiwal MUSIC WITHOUT DRUGS


- REGULAMIN -


Regulamin festiwalu „MUSIC WITHOUT DRUGS” 2011ORGANIZATOR
Tomasz Tymański, wayout@wp.pl, tel. 531 167 112

UCZESTNICY
1. Udział w Festiwalu może wziąć każdy zespół lub solista, nie tylko z Polski, grający własną muzykę autorską.
2. Zespół wysyłający zgłoszenie musi posiadać w swoim repertuarze co najmniej jeden utwór o przesłaniu antynarkotykowym, który zaprezentuje na festiwalu.
3. Liczymy na ciekawe i wolne od banałów podejście do tematu.

ZGŁOSZENIA
1. Do 20 lipca 2011 nadsyłajcie zgłoszenia na adres wayout@wp.pl.
Wraz ze zgłoszeniem prześlijcie dane kontaktowe: skąd jest zespół, adres www, e-mail oraz nr telefonu kontaktowego;

2. Jeden zespół może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a nadesłany repertuar musi być jego własnego autorstwa;

CZAS I MIEJSCE

1. Festiwal odbędzie się 14 sierpnia 2011r. o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9;


PRZEBIEG ELIMINACJI
1. Ilość zespołów/solistów biorących udział w Festiwalu jest ograniczona, dlatego liczy się termin nadesłania zgłoszenia (nie zwlekajcie z jego przesłaniem na ostatnią chwilę!).

2. Zespoły/soliści, którzy się zakwalifikują do udziału w Festiwalu zostaną o tym poinformowani drogą mail'ową i telefonicznie.

3. Mile widziane będzie przesłanie wraz ze zgłoszeniem tekstu utworu, jego nagrania w wersji mp3 (lub linku do niego).

NAGRODY
1. Zwycięzcy Festiwalu otrzymają w nagrodę 1000 PLN, publiczność przyzna drugą nagrodę w wysokości 500 PLN, trzecią nagrodę w wysokości 250 PLN przyzna Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych przez zespoły materiałów (teksty utworów, mp3, itp.).
3. Data Festiwalu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, może ulec zmianie.
4. W trakcie Festiwalu zespoły będą zobowiązane do zaprezentowania utworu „na żywo”. Niedopuszczalne jest korzystanie z playbacków czy półplaybacków.
5. Podczas Festiwalu, wykonawcy nie mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających czy alkoholu. W każdym takim przypadku zespół natychmiast zostanie skreślony z listy uczestników.

6. Tekst prezentowanego utworu nie może zawierać wulgarnych i obelżywych słów, ani obrażać kogokolwiek.
7. Naruszenie przez zespół postanowień regulaminu spowoduje wykluczenie go z udziału w Festiwalu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
8. Zespoły/soliści przyjeżdżają na Festiwal na własny koszt. Organizator nie zapewnia noclegów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
10. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Comments