Elementele geometrice ale filetelor


 
nprofilul - este forma geometrica a filetului într-o secţiune axială a piesei;
npasul p - distanţa dintre două puncte consecutive ale aceleaşi spire 
                       măsurată pe o paralelă la axa şurubului;
nunghiul filetului - cuprins între flancurile consecutive ale filetului
                        masurat in planul axial al filetului.
 
ndiametrul exterior, d la şurub şi D la piuliţă
    distanţa, între vârfurile filetului la şurub sau intre fundurile filetului la piuliţă, măsurată perpendicular pe axa filetului;
ndiametrul mediu, d2 la şurub şi D2 la piuliţa
   distanţa dintre mijloacele flancurilor filetului măsurată perpendicular pe axa filetului;
ndiametrul interior, d, la şurub şi D, la piuliţă
   distanţa între fundurile
filetului la şurub sau între vârfurile
filetului la piuliţă măsurată perpen­
dicular pe axa filetului;
n
inaltimea filetului surubului h1 si al piulitei H1 – distanta masurata perpendicular pe axa asamblarii intre varful si fundul filetului surubului, respectiv, piulitei
 
 
 
Subpages (2): Archived Upcoming
Comments