Miresevini

Ky modul ne ueb eshte krijuar me qellim informimin me te shpejte dhe komunikimin e drejtperdrejte me studentet qe ndjekin ligjeratat ne lendet Arkitektura e Kompjutereve dhe Sisteme Operative ne Fakultetin e Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike, Universiteti i Prishtines.

Materialet nga ligjeratat dhe ushtrimet ne lendet respektive mund t'i gjeni ne kete ueb faqe.

Po ashtu rezultatet e provimeve dhe te kollokfiumeve, bashke edhe me detyrat e afateve do te mund te shkarkohen permes vegzave te paraqitura ne anen e majte.


Comments