Fəaliyyətim‎ > ‎

Sinfim 
       Dizayn
 
  Məzmun
      30
 
  İnterfeys
       20
             Dil
  müxtəlifliyi
         15
      Saytın 
 yenilənməsi
       10
 Web 2.0
 aletleri
        15
 Kreativ

    10

 Cəmi
100 
 1.Rəhimli Əlvan
https://sites.google.com/site/rahimlialvan/home
            
           25

     15
 
       15

 
           5
    15    
    10
 
  85 

 2.Sərməsli Fidan
 
      
 
   
 
  
 
   
 
       
 
   
 
     
 
 
 3. Əbilova Cəmilə
https://sites.google.com/site/cemileebilova123/
 
            25
 
     15
 
     15
 
         5  
 
      15
 
       10
 
     85
 
 
 4.Cəfərova Gülay
https://sites.google.com/site/guelayceferova/
          
       20
 
       15
    0
   
 
            5
 
        15
 
   10
 
     65
 
   
 5.Həsənova Nigar
https://sites.google.com/site/nigarhesenova02/
 
           15
 
     10 
   
     10
 
 5      
 
        5
 
      
 
 
 
 
 6.Məmmədli İsmayıl 
       
 
 
       
   
            
 
        
 
       
 
   
 
   
 7.Mirzəyev Vüsal
https://sites.google.com/site/vusalmirzayev2016/
 
 15
 
      10
 
        10
 
            5 
 
       5
 
      10
 
    55 
 
  
8.Əsədzadə Rəhman
https://sites.google.com/site/rehmanesedzadee/
 
            30
 
 15

   15
 
         5   
 
     15
 
   10
 
 90
 
 
 9. Cabbarov Hüseyn
https://sites.google.com/site/huseyncabbar159/
 
       
   
      
 
      
 
            
 
        
 
       
   
     
 
   
 10.Yegənəzadə Aynur
https://sites.google.com/site/aynuryeganzade/
           
           15
 
   10
 
       5
 
       5
 
     10
 
      10
 
    55
 
  
 11. Əliaslanlı Melisa
https://sites.google.com/site/melisaeliaslanli9/layihelerim/informatika

 
        15 
 
   10
 
   5
 
     5 
 
   10 
 
      
 
    
 
  
12.Ismayilov Toğrul 
   

 13Salmanzadə Türkan
https://sites.google.com/site/turkansalmanze/anasehife
  
           25
 
       10
 
10   
 5
           
 
  15     

      
 
     
 
   
 14Məmmədzadə Brilyant
https://sites.google.com/site/memmedzadebrilyant1303/
            
           20
 
          15
 
   10
 
         5 
  
          15
 
      10
     
    75
 
   
 15.Mirsədizadə Bürhannəddin         
       15
 
     10
 
  5
 
    0
 
         5
 
      10
 
     65
 
 
 
         
        20
 
 5
 10 
     0
 
        15
 
       10
 
    45 
 
   
 17. Məmmədova Aysun
https://sites.google.com/site/aysun2002mailnusyacom
 
         25
 15
15
     5   
      
 
         15 
 
      
 
    60  
 
 
 18.  Mirəliyeva Ləman 
        
 
       
 
    
 
    
 
        
 
     10
 
 85
 
 
  19.Allahverdiyeva Şəms
https://sites.google.com/site/allahverdiyevasems01
 
         25
 
       15
 
 15   
 
         10
 
        15 
 
     
 
      
 
   
 20.Hüseynli Ağaxan
https://sites.google.com/site/agaxanhueseynli/bas-sehife

 
           25
10       
      10
 
             0
 
          15
 
          10
 
    50
 
   
 21.Zamanova  Nəzrin
https://sites.google.com/site/nezrinzamanova9a1/
  15
            
 10 15 
                5
          
 
           15
 
    10
 
   65  
 
   
   
Подстраницы (1): Şəkillər
Comments