Fiber i byarna

Böle - Isala - Vasalund - Östansjö - Österbyn - Österkvarn - Hunsen - Näsänget
i samarbete för ett modernt fibernät 
Då arbetet i vårt område sakta men säkert fortskrider och FEV numera helt väljer att använda sig av sin egen hemsida för fortsatt information så kommer denna sida att avvecklas. 

Från och med nu kommer inga fler uppdateringar ske, utan vi hänvisar till FEV/Stadsnäts hemsida. 

Arbetsgruppen vill tacka alla i vårt område för det stöd och engagemang som visade sig finnas för att vi skulle kunna ta ett steg till in i det moderna samhället. Instruktion om hur man gör för att komma igång efter det att det är inkopplat och klart.
Kom igång med Falu Stadsnät

Tidigare meddelanden

 • Arbetet är igång igen Arbetet med att få ner fiber i vårt område har återupptagits. Det som sker nu är följande:Efterjusteringar och färdigställande grävningsmässigt av etapp I pågår tills det är helt klart ...
  Inlagd 18 maj 2016 23:25 av Fiber i Byarna
 • Nu närmar det sig... Arbete är på gång i Böle och kommer att fortsätta därifrån mot de övriga byarna. Falu Energi och Vatten kommer att lägga lappar med information om vart man kan hämta ...
  Inlagd 1 nov. 2015 11:17 av Fiber i Byarna
 • Förhoppningsvis... kommer arbetet igång snart. Vi har i arbetsgruppen fått en indikation om att Falu Stadsnät vill träffas snart för att informera oss om hur arbetet kommer att fortskrida.Så snart ...
  Inlagd 13 aug. 2015 04:51 av Fiber i Byarna
 • ADSL kommer att släckas i Hunsen och Isala På mötet i Sockenstugan den 12 maj berättade Falu Stadsnät att ADSL-stationerna i vårt område (Hunsen och Isala) skulle hållas i drift fram till dess att vi fått fiber ...
  Inlagd 19 maj 2015 08:23 av Fiber i Byarna
 • 85 % har tackat JA Vilket innebär att vi har uppfyllt de krav som Falu Stadsnät ställde på oss för att få igång med projektet. Nu hoppas och tror vi att de kommer att komma ...
  Inlagd 18 maj 2015 22:10 av Fiber i Byarna
Visar inlägg 1 - 5 av 23. Visa mer »