กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ก.พ. 2560 01:42 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 01:42 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 01:21 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 01:21 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 01:21 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 01:20 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 00:11 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 00:09 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 00:09 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ_web.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 00:05 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ.xlsx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
9 ก.พ. 2560 00:04 NSDI Thailand แนบ อัตราค่าบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ.xlsx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
8 ก.พ. 2560 23:43 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ ตารางแสดงชั้นแผนที่ ที่ยังไม่ได้รับจากหน่วยงานในระบบ NGIS Portal.docx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
8 ก.พ. 2560 23:41 NSDI Thailand กู้คืน ตารางแสดงชั้นแผนที่ ที่ยังไม่ได้รับจากหน่วยงานในระบบ NGIS Portal.docx
5 ม.ค. 2560 00:51 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ ตารางแสดงชั้นแผนที่ ที่ยังไม่ได้รับจากหน่วยงานในระบบ NGIS Portal.docx จาก เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ม.ค. 2560 00:50 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ม.ค. 2560 00:50 NSDI Thailand แนบ ตารางแสดงชั้นแผนที่ ที่ยังไม่ได้รับจากหน่วยงานในระบบ NGIS Portal.docx กับ เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ม.ค. 2560 00:49 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ม.ค. 2560 00:49 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ม.ค. 2560 00:47 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ต.ค. 2559 01:52 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
5 ต.ค. 2559 00:29 NSDI Thailand แก้ไข เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
13 ต.ค. 2557 20:13 NSDI Thailand แก้ไข หน้าแรก
13 ต.ค. 2557 20:12 NSDI Thailand แก้ไข หน้าแรก
13 ต.ค. 2557 20:10 NSDI Thailand แก้ไข หน้าแรก
18 ก.ย. 2556 19:01 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ.pdf จาก ชั้นข้อมูลแม่น้ำลำธารแหล่งน้ำ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า