จุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนไข่ เพิ่มผลผลิต ๓ เท่า

โพสต์14 ม.ค. 2553 18:59โดยFreeBSDcc Opensource
อธิศพัฒน์ วรร
ณสุทธิ์ (ซ้าย) หนองม่วง ลพบุรี ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนไข่ เพิ่มผลผลิต ๓ เท่า มะละกอไม่เป็นใบด่าง
โทร ๐๘๙-๒๔๐๓๔๒๑
Comments