สูตรน้ำหมักชีวภาพ

โพสต์14 ม.ค. 2553 06:55โดยFreeBSDcc Opensource   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2553 19:52 ]


 จุลินทรีย์หน่อกล้วย

  (สูตรหัวเชื้อ)


 (จากเอกสารเผยแพร่ของชมรมเกษตรธรรมชาติประยุกต์  

    โดย อาจารย์สุวัฒน์   ทรัพยะประภา)

                                                                                  

หน่อกล้วยสูงประมาณ    เมตรทั้งต้น  ทั้งใบ  ทั้งเหง้า  ไม่ล้างดิน

(หั่น  สับ  ตำ)

 

+

กากน้ำตาล

(หรือน้ำตาลปีบ   น้ำตาลทราย

ผสมน้ำต้มเคี่ยวให้ข้น)

  กก.

  กก.

๓๐  กก.

๑๐  กก.

         

            ตำละเอียดใส่ถัง   ชั่งน้ำหนัก  เทกากน้ำตาลลงไปคลุกให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำ  ปิดฝาไม่ต้องแน่น   วางในที่ร่ม     วัน   คนเช้า – คนเย็น   ครบ     วัน   รีบคั้นน้ำ   เก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปี   (เดือนแรกไม่ต้องปิดฝาแน่นจะระเบิด  หรือเปิดไม่ออก)

จุลินทรีย์หน่อกล้วย  (สูตรขยาย)

                               .... อาจารย์พัฒน์   สันทัด ..


น้ำ

 

+

จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ

 

+

กากน้ำตาล

๒๐  ลิตร

ครึ่งลิตร

ครึ่งกก.

๒๐๐  ลิตร

   ลิตร

  กก.

            ผสมให้เข้ากัน    ปิดฝาไม่ต้องแน่น    อยู่ในที่ร่มเพียง    วันใช้ได้   (คนเช้า – เย็น)เก็บไว้ได้นานเป็นปี   ใช้ในอัตราเดียวกับหัวเชื้อ   หรือมากกว่านิดหน่อย


Comments