Cada ano escollemos un breTEMA que guie o enfoque de todas as actividades que levemos a cabo durante ese tempo, sen esquecer os que vivimos no pasado. Comezamos no 2014 co FEMINISMO, e xa pasamos por moitos máis!!

Escolle o ano que queras e déixate levar pola néboa que toque.
                                                                                                                     
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 2018  2016  2017