FESTA MAJOR DE LA SAGRERA

del  14  al  24 de novembre de 2019

Gràcies als que heu sortit al carrer i omplert les places, gràcies als qui heu col·laborat amb les vostres activitats i propostes, gràcies als qui ens heu donat suport, els qui heu fet petit l'enorme envelat i a totes les entitats i administracions.
MIL MILIONS DE GRACIES!!