Lope de Vega-Virgen de Lidón

Estas fiestas tienen una larga tradición celebrándole ininterrumpidamente desde el año 1951, siendo en esa fecha su primer Clavario el vecino Salvador Ortiz Marco.

Las calles Virgen del Lidon y Lope de Vega eran de gente agricultora y las fiestas se celebraban el 3º domingo de octubre por causas de la cosecha del arroz. El presidente actual Juan Falomir Mateu.

Fundació

Acta I – Any Sant Universal 1951

Llibre de actes de les festes del carrers Verge del Lledó i Lope de Vega:

En Castelló de la Plana, a 8 de decembre de 1951, reunits: D. Miquel Pascual, D. Vicent Causanilles, D. Vicent Queral, D. Juan Viciano, D. Vicent J. Marco, D. Vicent Martínez, D. jusepOrtiz, D. Salvador Ortiz, D. Nicolau Viciano, D. Ricart Rosell i D. Chimo J. Martí.

Per veure de celebrar anualment festes al titular del carrer nostra amada Patrona la Verge del Lledó, se acorde de eixir a preguntar a totes les casses i també als veíns de Lope de Vega, “abans travesia Verge del Lledó”, el parlar sobre les festes.

Por lo qual se tenie que fer una imatge i una peara, per a celebrar en major solemnitat.

Queden de acuerdo que la tindrà durant un any en casa a qui le pertenesca; acordan una próxima reunió el 10 de decembre de 1951

Cordialment i agraït,

MARC PEÑAClavarios 2014

Iris Macias Lara
Favia Falomir Arrufat


COMPONENTES DE LA JUNTA DE FIESTAS

 • Presidente:
  • Juan Falomir
 • Secretario:
  • Antonio Safont
 • Tesorero:
  • Miguel de la Rubia
 • Vocales:
  • Vicente Causanilles
  • Vicente Rovira
  • Manuel Escrig
  • Antonio Navas
  • Cristóbal Vallés
  • Ramón Belenguer
Históric

Les festes al Raval de S. Felix del 2012 es van realitzar del 20 al 28 d'octubre de 2013, el diumenge 21 va ser el dia gran per al carrer Mare de Deu del Lledó i Lope de Vega, podeu consultar el llibret fent clic açí.