La Purísima

LA FESTA DEL PORTAL DE LA PURÍSSIMA

Caldria començar dient, per ubicar la zona, que el Portal de la PURÍSSIMA és la part del carrer d'Enmig que va des del carrer Colón, (els Quatre Cantons) a la Plaça Clavé, (Descarregador) i és precisament en aquesta reduïda zona, on tots els anys, es celebra la festa en honor a la PURÍSSIMA Concepció.

Aquesta celebració, que pareix s'inicia a meitat del segle XVIII, va tenir uns anys d'interrupció coincidint amb la gerra civil espanyola, però una vegada passada aquesta la festa va ser recuperada, de bell nou, en l'any 1940 i per donar-li més prestigi i realç, se li va encomanar a l'escultor valencià Josep Jerique, especialitzat en imatgeria, una nova escultura de la Immaculada Concepció, i l'artista va saber plasmar tot el seu art en una bellíssima imatge de la PURÍSSIMA que en l'actualitat es pot contemplar a la Basílica de la Mare de déu del Lledó, al primer altar entrant a mà dreta.

Els actes de l'esmentada festa consistien, bàsicament, en un cercavila, al capvespre del dia anterior a la festa, per a seguir, al dia següent, amb la ritual missa que es celebrava en, aleshores, església de Santa Maria, i a la vesprada i per a rematar-se el dia tenia lloc l'esperada  i típica “tornà”. Durat tot el dia i la vesprada del dia anterior la imatge romania esposada a casa del clavari per que la nombrosa gentada que acudia als actes poguera contemplar-la. Cal dir que durant tot el temps que durava la festa el carrer se'l podia veure tot engalanat amb cobertors als balcons i fins i tot molts també lluïen uns vistosos fanals de colors que il•luminaven el carrer donant-li major esplendor.

Però a la dècada dels anys 60 la festa va començar a decaure. El canvi de costums, el decreixement dels valors religiosos i una transformació del veïnat va ser l'orige que el seu antic esplendor anara mustigant-se. Totes estes circumstàncies van donar lloc a què l'any 1971 se sospesara la possibilitat de cercar una solució al problema. Es va convocar una assemblea de veïns i en ella es va prendre la determinació de portar la imatge de la PURÍSSIMA a un dels dos únics altars que restaven lliures al què aleshores era l'ermitori de la Mare de Déu del Lledó, (actualment basílica).

Al capdavall, el dia 8 de desembre de 1971 es va fer el trasllat de la PURÍSSIMA al seu nou altar i a les 10 del matí es va celebrar una missa amb l'actuació de la “Schola Cantorum”. Del trasllat queda constància a una placa que es va col•locar al peu de l'altar.

I encara que  a partir d'aquest any no tenien lloc es festes al carrer es va tenir molt en compte que cap any no li faltara la missa corresponent i érem els veïns que ens traslladaven a l'ermitori per, d'aquesta manera, seguir honorant a la nostra patrona.

L'any 2003 un grup de persones compromeses amb les nostres tradicions i els nostres costums, van rescatar la festa i des d'aleshores tots els anys es porta a la PURÍSSIMA des de la basílica al “seu” carrer, per a celebrar, de bell nou, la “Festa del Portal de la PURÍSSIMA”


Josep Antoni Pradells i Puig
Programes
Desembre 2013