Sant Roc de la Donació

SANT ROC  DE  LA  DONACIÓ ,  AQUESTA   XICOTETA  ERMITA  ESTA  SITUADA  AL  BELL  MIG  DE  L ´ HORTA  DE  CASTELLÓ,  EN  PLENA  MARJALERIA.   DES  DE  EL  SEU  NAIXIMENT  L ´ANY  1999  AQUESTA  ERMITA  TE  OBERTES  SEMPRE  LES  SEUES  PORTES  DE  BAT  A  BAT  A  TOTES  AQUELLES  PERSONES  QUE  VOLEN  ALLI  ACOSTARSE  PER  VISITAR  AL  SANT  DE  MONTPELLER.  EL  DIUMENGE  DE  LA  MAGDALENA  LA  ROMERIA  QUE  SURT  DES  DE  EL  GRAU  FINS  AL  CASTELL  VELL  FA  PARADA  OBLIGADA  EN  AQUESTA  ERMITA, TOTS  ELS  ROMERS  SON  OBSEQUIATS  AMB  ROTLLETS,  VI  DOLÇ  I  UNA  CINTA  DE  COLOR  ROIG  AMB  L ´ IMATGE  DE  SANT  ROC.  EL  DIA  16  D  ´ AGOST  FESTA  LITÚRGICA  DEL  SANT  ES  FA  UNA  FESTA  AMB  CAIRE  SOLIDARI  QUE  SEMPRE  ESTA  ACOMPANYADA  D ´EXPOSICIÓNS  I  ACTUACIÓNS  MUSICALS. LA  SEUA  FESTA  PRINCIPAL  TE  LOC  EL  TERCER  DIUMENGE  DE  SETEMBRE,  ES  EIXE  DIA  QUAN  EL  SANT  SURT  EN  PROCESSÓ  PELS  CAMINS  DE  L ´ HORTA ESCOLTAT  AMB  PIQUES  DE  FLORS, I  PER  L ´ESQUADRA  DELS  CAVALLERS  TEMPLERS  DE  CASTELLÓ,  AL  SEU  RETORN  A  L ´ERMITA  ES  LLANÇA  UNA  PLUTJA  D ´ALELUIES  AMB  VERSOS  AL.LUSIUS.  ALGUNES  DE  LES  CARACTERISTIQUES  QUE  COMPTA  AQUESTA  FESTA  SÓN  LA  MARXA  PROCESSONAL  TITOLADA  SANT  ROC  DE  LA  DONACIÓ  COMPOSSADA  PEL  MESTRE  EN  JOSEP  GARGORI  VICENT,  I  EL  JA  TRADICIONAL  PA  DE  SANT  ROC  AMB  LA  IMATGE  IMPRESSA  DEL  SANT.  EN  LA  PART  LITERARIA, HA  ESTAT  EL  POETA  CASTELLONENC  VICENT  PAU  SERRA  I  FORTUÑO   QUI  COMPOSSÀ  DUES  EDICIONS  DE  GOIGS  DEDICADES  A  SANT  ROC  L ´UNA  AMB  MOTIU  DE  LA  BENEDICCIÓ  DE  L ´ERMITA  I  L ´ALTRA  AMB  MOTIU  DEL  DESÈ  ANIVERSARI.    TAMBÈ  EL  POETA  VICENT-JAUME  ALMELA  LI  DEDICARE  UNS  VERSOS.  L ´ANY  2010 OBSTENTARE   EL  TITOL   DE  ROQUER  HONORIFIC  EL  PINTOR  CASTELLONENC  LORENZO  RAMIREZ, EL  QUI  PLASMARE  EN  L ´ERMITA  ESTAMPES  COSTUMISTES  A  LES  PARETS  . HI  HA  PUBLICADA  PEL  L ´ AJUNTAMENT  DE  CASTELLÓ  L  ´ ANY  2004  UNA  GUIA  URBANA  DEDICADA  A  L  ´ ERMITA,  TAMBÈ  AMB  MOTIU  DEL  DESÈ  ANIVERSARI  ES  FERE  UNA  PUBLICACIÓ  CONMEMORATIVA  ,  IL  LUSTRADA  AMB  FOTOGRAFIES   DE  ELOISA  ALDÁS.   TOTS  AQUELLS    QUE  DESIJEU  VISITAR  A  SANT  ROC  DE  LA  DONACIÓ  PODE  FER-HO  SEMPRE  ,  ALLI  US  ESPEREM.


SANT  ROC  DE  LA  DONACIÓ,  OBRE  LES  SEUES  PORTES  TRES  VEGADES  A  L ´ ANY , EL  DIA  DE  LA  MAGDALENA  PER  A  REBRE  A  LA  ROMERIA  GRAUERA,  EL  DIA  16  D ´AGOST  FESTA  AMB  CAIRE  SOLIDARI,  I  EL  TERCER DIUMENGE  DE  SETEMBRE  EN  LA  SEUA  FESTA  PRINCIPAL.  PRESIDINT  AQUESTA  ASSOCIACIÓ,  MIQUEL  EIXAU  I  BARREDA. I  OBSTENTANT  EL  CÀRREC  DE  CLAVARIS  PER  L  ´ ANY  2011  JOSE  TORRES  ESTEVE  I  XELO  ALTABA  ALBERT.
Festa a l'Ermita de Sant Roc de la Donació. 18 de Setembre 2011


Festes en honor a Sant Roc - Setembre 2011