Festa de Sant Ponç: Creació d'un bar escolar.


Imatge cedida per CEE Sant Joan de la Creu (Barcelona)
Cristina Pérez
Juliol 2009. Webquest per alumnes de primària(cicle superior) - Àrea de matemàtiques.