2.1.ปฏิสนธิ คืออะไร?

ารปฏิสนธิ (Fertilisation) หมายถึง การหลอมรวมระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบ

1. การปฏิสนธิในพืช

2การปฏิสนธิในสัตว์


✄  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


การปฏิสนธิในพืช

 
ภาพประกอบการปฏิสนธิในพืช - คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

การปฏิสนธิในพืชเป็นการปฏิสนธิซ้อน เรียก double fertilization เป็นรูปแบบการปฏิสนธิที่มีการรวมตัวของนิวเคลียส 2 ครั้ง การปฏิสนธิเริ่มจากการที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย จากนั้นเกิดการงอกของละอองเรณู (pollination) เซลล์ของละอองเรณูยืดตัวลงไปตามก้านชูยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ลงไปจนถึงเกสรตัวเมีย (carpel) แล้วเข้าไปในรังไข่ (ovary) และเอ็มบริโอแซค ตามลำดับ นิวเคลียสของละอองเรณูอันหนึ่งกับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่ อีกนิวเคลียสของละอองเรณูจะรวมกับโพลาร์นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของเอ็มบริโอ แซค ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมเป็น 3n ซึ่งจะเจริญไปเป็นเอ็นโดสเปิร์มในเมล็ด


การปฏิสนธิในสัตว์


  ภาพประกอบการปฏิสนธิในสัตว์

การปฏิสนธิในสัตว์เป็นการผสมกันระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่รวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของไซโกตที่มีสารพันธุกรรมเป็น 2n จากนั้นเซลล์ใหม่จะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ต่อไป✄  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

. because knowledge no end .