2.1.ปฏิสนธิ คืออะไร?

  ารปฏิสนธิ (Fertilisation) หมายถึง การหลอมรวมระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบ

  1. การปฏิสนธิในพืช

  2การปฏิสนธิในสัตว์


  ✄  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  การปฏิสนธิในพืช

   
  ภาพประกอบการปฏิสนธิในพืช - คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

  การปฏิสนธิในพืชเป็นการปฏิสนธิซ้อน เรียก double fertilization เป็นรูปแบบการปฏิสนธิที่มีการรวมตัวของนิวเคลียส 2 ครั้ง การปฏิสนธิเริ่มจากการที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย จากนั้นเกิดการงอกของละอองเรณู (pollination) เซลล์ของละอองเรณูยืดตัวลงไปตามก้านชูยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ลงไปจนถึงเกสรตัวเมีย (carpel) แล้วเข้าไปในรังไข่ (ovary) และเอ็มบริโอแซค ตามลำดับ นิวเคลียสของละอองเรณูอันหนึ่งกับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่ อีกนิวเคลียสของละอองเรณูจะรวมกับโพลาร์นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของเอ็มบริโอ แซค ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมเป็น 3n ซึ่งจะเจริญไปเป็นเอ็นโดสเปิร์มในเมล็ด


  การปฏิสนธิในสัตว์


    ภาพประกอบการปฏิสนธิในสัตว์

  การปฏิสนธิในสัตว์เป็นการผสมกันระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่รวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของไซโกตที่มีสารพันธุกรรมเป็น 2n จากนั้นเซลล์ใหม่จะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ต่อไป  ✄  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  . because knowledge no end .