Teaching


Current Teaching:

         

       

 
Past Teaching:

      


 

Macroeconomics II

 
Macroeconomia II
 Room A12 Aula A19 
 News:
 Nou:
Syllabus Temari
 Additional hours:
Oct 9, 12:30-1:30pm 
Oct 30, 12:30-1:30pm 
Dec 4, 11am-1pm 
 Hores adicionals:
9 d'Oct., 7:30-8:30pm 
30 d'Oct., 7:30-8:30pm
4 de Des., 7:30-8:30pm
  
 Homework: Pràctiques:
 HW 1 - AK1  P1 - S1
 HW 2 - AK2 P2 - S2 
 HW 3 - AK3 P3 - S3
 HW 4 - AK4  P4 - S4
 HW 5 - AK5 P5 - S5
 
  
 Slides: Diapositives:
 Introduction
 Evidence on Labor Markets 

 Money and Monetary Policy
 Introducció
 Evidència del Mercat de Treball
 Diner i Política Monetària
 
   
                         

 

 
 Blogs d'interés en economia
 
* El blog Nada es Gratis 
* Blog d'anàlisi de polítiques fonamentada en investigació: voxeu


 

PhD/MA: 
 
Topics in Macro Labor (IDEA PhD)                                    Winter 2017-18
Topics in Applied Labor                                                   Fall 2014 
(with Cardoso, Ferrer and Guner, IDEA PhD 
(Search- and Matching-Oriented) Labor Economics     Fall 2010-11 
(with Visschers, UC3M PhD) 
 
 Empirical Macroeconomics, MA-BGSE                        Winter 2014-18

Undergraduate:

Macroeconomics II, Fall 2015-17 (UAB)
Microeconomics III, Fall 2014 (UAB)
Microeconomics II, Fall 2012, Spring 2014 (UAB)
Mathematical Economics, Spring 2012 (UNSW)
Dynamic Macroeconomics, Spring 2011 (UC3M)
Macroeconomics I, Fall 2009/11 (
UC3M), Spring 2013-16 (UAB)
Mathematics I. Fall 2008 (UC3M)
Principles of Microeconomics, Fall 2007 (UMN)


Comments