Teaching


  Current Teaching:

           

         
   
  Past Teaching:

        


   
  Microeconomia II, 2014 (UAB)
                     Grup 1: Dimarts 11-12, Divendres 9-11
                      Grup 51: Dimarts 18:30-19:30, Divendres 16:30-18:30
                      Aula: 3
                           Hores de consulta: Dimarts 9-11, Dimecres 11-12
                      Despatx B3-194Dept. Economia i Història Econòmica


      Material:
          * Programa
          * Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5
          * Solucions Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5
          * Resultats exàmens: Parcial 1 Solucions test    
            Grup 01Grup 51     Parcial 2 Solucions test

          * Examen final:          Solucions test            
                      Revisió: Dimecres 11 de juny a les 3:00 pm

          * Examen recuperació: Solucions 
                      Notes finals: grup 1 (grup 51 les trobareu a l'expedient acadèmic)
                  
     Material adicional:     
                     Patents, fostering technological innovation? Boldrin & Levine
                     Hayek (1945, American Economic Review)       

  Macroeconomia I, 2014 (UAB)
   
                    Grup 1: Dimecres 9-11, Divendres 11-12
                      Aula: 3
                           Hores de consulta: Dimarts 9-11, Dimecres 11-12
                      Despatx B3-194Dept. Economia i Història Econòmica


      Material:
          * Programa
          * Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5a, 5
          * Solucions Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5
          * Resultats exàmens parcials  Parcial 1  Solucions test
                                                        Parcial 2  Solucions test
          * Examen Final: Notes curs    Solucions test
                  Revisió: Dimarts 10 de juny a les 9am


      Material adicional:     
                         *  Residuo de Solow e instituciones: Organos reguladores y de defensa                 de la Competencia. 
                         *  Patents, fostering technological innovation? Boldrin & Levine
                         *  Is economic growth over?
                         *  Multiplicadores fiscales, post de G. Mankiw
                          
         
                           

   * Com estudiar un doctorat als USA

   
   Blogs d'interés en economia
  * Blog d'en G. Mankiw
  * El blog Nada es Gratis 
  * Blog de políticas públicas: voxeu


   

  PhD/MA: 
   (Search-and Matching-Oriented) Labor Economics. Fall 2010,2011
   Empirical Macroeconomics, MA-BGSE                       Winter 2014

  Undergraduate:
  Microeconomics II, Fall 2012 (UAB)
  Mathematical Economics, Spring 2012 (UNSW)
  Dynamic Macroeconomics, Spring 2011
  Macroeconomics I, Fall 2009,2011, Spring 2013, 2014
  Mathematics I. Fall 2008
  Principles of Microeconomics, Fall 2007 (UMN)


  Comments