Teaching


Current Teaching:

         

       
 
Past Teaching:

      


 
Macroeconomia II, 2016 (UAB)
                   
    Material:
       Programa
        * Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5
                Solucionaris: 1, 2, 3, 4, 5
         
    Nou:  Ja teniu la solució de la pràctica 5 
             
    Hores addicionals per recuperació de classes de dies festius:
          29 de setembre, 13 i 27 d'octubre, 3 de novembre i 1 de desembre.      

                        
       
                         


 

 
 Blogs d'interés en economia
 
* El blog Nada es Gratis 
* Blog d'anàlisi de polítiques fonamentada en investigació: voxeu


 

PhD/MA: 
 (Search-and Matching-Oriented) Labor Economics. Fall 2010-11 (UC3M)
 Topics in Applied Labor (with Cardoso, Ferrer and Guner)    Fall 2014 (IDEA-UAB-IAE)
 Empirical Macroeconomics, MA-BGSE                     Winter 2014-16

Undergraduate:
Macroeconomics II, Fall 2015 (UAB)
Microeconomics III, Fall 2014 (UAB)
Microeconomics II, Fall 2012, Spring 2014 (UAB)
Mathematical Economics, Spring 2012 (UNSW)
Dynamic Macroeconomics, Spring 2011 (UC3M)
Macroeconomics I, Fall 2009/11 (
UC3M), Spring 2013-16 (UAB)
Mathematics I. Fall 2008 (UC3M)
Principles of Microeconomics, Fall 2007 (UMN)


Comments