Teaching


Current Teaching:

         

       
 
Past Teaching:

      


 
Macroeconomia I, 2015 (UAB)
                     Hores de consulta: Divendres 11:00-12:30
                 Despatx B3-188Dept. Economia i Història Econòmica

    Material:
        * Programa
        * Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5, 5b
                Solucionaris: 1, 2, 3, 4
        * Exàmens 
                2015: solucionari parcial versió A, C, D
                2014: parcial, final


    Material additional:     
                *  Is economic growth over?
                 * Entrevista a E. Maskin 
       *  Residuo de Solow e instituciones: Organos reguladores y de defensa de la Competencia. 
       *  Patents, fostering technological innovation? Boldrin & Levine
                        
       
                         

 * Com estudiar un doctorat a U.S.

 
 Blogs d'interés en economia
* Blog d'en G. Mankiw
* El blog d'en Xavier Sala i Martín
* El blog Nada es Gratis 
* Blog d'anàlisi de polítiques fonamentada en investigació: voxeu


 

PhD/MA: 
 (Search-and Matching-Oriented) Labor Economics. Fall 2010-11
 Topics in Applied Labor (with Cardoso, Ferrer and Guner)    Fall 2014
 Empirical Macroeconomics, MA-BGSE                     Winter 2014-15

Undergraduate:
Microeconomics III, Fall 2014 (UAB)
Microeconomics II, Fall 2012, Spring 2014 (UAB)
Mathematical Economics, Spring 2012 (UNSW)
Dynamic Macroeconomics, Spring 2011 (UC3M)
Macroeconomics I, Fall 2009/11 (
UC3M), Spring 2013-15 (UAB)
Mathematics I. Fall 2008 (UC3M)
Principles of Microeconomics, Fall 2007 (UMN)


Comments