MATEMATİK DÜNYASI

ANASAYFA

MATEMATİK NEDİR?

MATEMATİĞİN BAŞLANGICI

MATEMATİK TARİHİ

MATEMATİĞİN SIRLARI

MATEMATİK ÖĞRETİMİ

MATEMATİKLE YAŞAMAK

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLER

DEPREMİN MATEMATİĞİ

KEMİKLERİMİZDEKİ MATEMATİK

MATEMATİK VE MÜZİK 

 

 

ATATÜRK VE MATEMATİK

Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin sonuna" Kemal "ismi eklenmiştir. Atatürk askeri öğrenimi süresince matematikle sistemli bir şekilde ilgilenmiştir.

O'nun 1904 yılında Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ve ölümünden 1,5 yıl öncesine kadar bu ilginin ne ölçüde devam ettiğini bilmiyoruz. Ancak birazdan bahsedeceğim iki olay O'nun matematik dehasını gözler önüne serecektir. Bunların birincisi "geometri" kitabı yazmış olması, ikincisi ise Sivas'da bizzat geometri dersi anlatmasıdır.

Bu kitap, ilk kez 1937 yılında, Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir.

 

M.KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKÇEMİZE KAZANDIRDIĞI

MATEMATİKSEL TERİMLER

 

ESKİ İSMİ

 

YENİ İSMİ

 

Maksumunaleyh

BÖLEN

Taksim

BÖLME

Haric-i Kısmet

BÖLÜM

Kabiliyet-i Taksim

BÖLÜNEBİLME

Zarb

ÇARPI

Mazrup

ÇARPAN

Mazrubata Tefrik

ÇARPANLARA AYIRMA

Muhit-i daire

ÇEMBER

Tarh

ÇIKARMA

Amudi

DİKEY

Gaye

LİMİT

Aşa'ri

ONDALIK

Kat'ı Mükafti

PARABOL

EHRAM

PİRAMİD

Menşur

PRİZMA

İhtisar

SADELEŞTİRME

Suret

PAY

Mahrec

PAYDA

Hatt-ı Mümas

TEĞET

vb...

 

Atatürk'ün bulduğu terimlerin hemen hemen çoğu bugüne dek hiç değiştirilmeden kullanılmıştır. O'nun sadece birkaç terimi sonradan biraz değişikliğe uğramıştır.Mesela varsayı-varsayım, tümey açı-tümler açı, bütey açı-bütünler açı haline gelmiştir.

Atatürk ayrıca bu kitabı eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamış ve 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ta geometri dersine girmiş,kendisi ders anlatmıştır.*

"Bilindiği gibi ilim konusu iki ayrı bölümde işlenir ve bunlardan faydalanır; Müspet İlimler, Sosyal ilimler.. Atatürk gerek öğrencilik devirlerinde gerekse ömrü boyunca bu iki ilimden çok faydalanmıştır... Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur. Çünkü matematik insan topluluklarına müspet yol gösteren ve uygulanmasında yarar sağlayan müspet bir ilim dalıdır. işte Atatürk bu ilme çok değer verdiği içinhem nazari kısımları çok iyi bellemiş hem de bunların uygulamasına her bakımdan önem vermiştir. Atatürk bu konuda konuşurken özellikle söylediklerinden şunları anımsıyorum: "ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın değişik safhalarında yararlanmış olduğumu söyleyebilirim. onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. "**

 

·          Bu bilgilerin bir kısmı Bilim ve Teknik dergisinin 348 . sayısındaki "Atatürk'teki Bilimsel Düşünüş" adlı yazıdan    

      alınmıştır.

**Afet İnan 25.01.1982 tarihli yazı

 

SUDOKU

FIKRALAR

İLGİNÇ SAYILAR

İLGİNÇ İSPATLAR

FRAKTALLAR

ALTIN ORAN NEDİR?

 

PRATİK ÇARPMA

NEDEN MATEMATiK?

NEDEN MATEMATİK KORKUNÇ DERS?

SIFIR RAKAMI

MATEMATİKÇİNİN AŞKI