EN: App shows current location of teacher or student. Source of our data is users-database of our faculty. Our goal is to simplify searching people on faculty to minimum, and possibly add some additional features in app updates.

CS: Aplikace vyhodnotí, kde se právě nachází učitel, či student na FELu a připojí dostupné kontaktní informace.
Studentům, ale i učitelům se tím zjednoduší a urychlí hledání těchto informací jinak neobratě přístupných přes mobilní webový prohížeč.