Magyar Fejlődésneurológiai Társaság

A Társaság Alapszabályában rögzített céljai

1.     A fejlődésneurológia mint önálló szakmai ágazat felelős az idegrendszeri károsodással született és idegrendszeri fejlődésükben károsodó betegek korai differenciált diagnosztikájáért és korai neuroterápiájáért. A Társaság célja azoknak a lehetőségnek a kidolgozása és országos támogatása, amelyekkel elérhető, hogy az idegrendszerileg valóban beteg csecsemők minél korábban – betegségtípusuknak megfelelő – neuroterápiában részesüljenek. A célok elérése érdekében fontos az érdekelt szülészeti, neonatológiai képalkotó feltárások képviselőinek részvétele, kooperációja.

2.     A Társaság interdiszciplináris kapcsolatokat tart fenn azokkal a MOTESZ társaságokkal, amelyek érdekeltek a fenti cél elérésében. A Társaság kiemelt célja az idegrendszer fejlődésével foglalkozó elméleti, kísérletes kutatásokkal való kapcsolattartás, belértve a a neurobiológia tárgyköreit. Fontos a klinikai és a kísérletes ágazatok közti rendszeres kapcsolattartás kiépítése személyesen vagy erre rendezett konferenciákon.

3.     A fentiek érdekében a Társaság kiemelt céljának tekinti az oktatást szakorvosok, orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok és védőnők részére. Ugyanakkor súlyt helyez a lakosság széles rétegei egészségügyi szemléletének minőségi javítására. Az oktatás támogatására elektronikus és nyomtatott anyagokat készít, konferenciákat és tanfolyamokat rendez.

4.     A Társaság támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az idegrendszeri károsodások kialakulásának körülményeit igyekeznek feltárni. A fejlődésneurológiai betegségek eredményesebb kezelése érdekében elősegíti fiatal magyar gyermek- és ideggyógyászok konferenciákon való részvételét, számukra ösztöndíjak szerzését.

5.     A Társaság inztenzív alkotó kapcsolatot tart fenn olyan külföldi társaságokkal, egészségügyi és tudományos intézményekkel, amelyek hasonló feladatokat teljesítenek.

6.     A Társaság tevékenységének szociális céljai közé tartozik a korai terápiához nélkülözhetetlen családi körülmények segítése, szociális támogatás biztosítása valamint aktív részvétele az Esélyegyenlőségi törvény valamint a komplex rehabilitációval foglalkozó Törvény végrehajtásában.

Leendő tagjaink számára mellékeljük a Társaság közhasznúsági jelentését és a Belépési nyilatkozatot.

Az éves tagdíjat a Társaság alábbi számlaszámára kérjük befizetni: VOLKSBANK 14100206-11949249-01000000

Ċ
Ferenc Katona,
2011. máj. 2. 7:35
ą
Ferenc Katona,
2011. máj. 10. 8:33
Ċ
Ferenc Katona,
2015. júl. 21. 6:33
Ċ
Ferenc Katona,
2015. júl. 21. 6:34
Ċ
Ferenc Katona,
2017. máj. 9. 0:22
Ċ
Ferenc Katona,
2015. júl. 21. 6:34