Aktuális


Februári programjaink:

2020. február 27. 14:15 Közgyűlés és előadás Terkán Lajos életéről

Előadó: Kálmán Katalin


Kedves Tagtárs!

Februári összejövetelünket 27-én tartjuk a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Két programot tervezünk: 14:15-től közgyűlést, utána előadás lesz Terkán Lajos életéről. Előadó Kálmán Katalin, tanárnő.

Mellékelten megküldjük a 2019-es évről szóló beszámoló-tervezeteket, a 2020-as év tervezeteit és a tagdíj-befizetéshez a csekket. Az éves tagdíj összege 1300 Ft/fő, befizetési határidő 2020. május 31.

Kérjük, a szokott kezdésnél 15 perccel korábban érkezzen meg, hogy a közgyűlést pontosan meg tudjuk kezdeni. Részvételére feltétlenül számítunk a közgyűlés határozatképessége miatt.

 

Meghívó

a Fejér Megyei Honismereti Egyesület éves közgyűlésére

Közgyűlés helye: Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

Közgyűlés időpontja: 2020. február 27. 14:15

Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

  1. Az elnökség szakmai, pénzügyi beszámolója a 2019-es évről, elfogadása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

3.  Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, elfogadása

Előterjesztő: az Ellenőrző Bizottság elnöke

4.  Az egyesület 2020. évi szakmai és költségvetési tervének előterjesztése, elfogadása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

1.      A tagok által beterjesztett javaslatok

2.      Új tagok bemutatása

 

Figyelemfelhívás:

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával.

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen 2020. március 26-án 15:30-kor lesz.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

október 17. Agrártörténeti kutatások Alcsútdobozon előadó: Mészáros János Elek, agrármérnök