FEINES ESTIU 2019

Per tal de mantenir el que s'ha après durant el curs i, també, per millorar o recuperar allò que no s'ha assolit es proposen una sèrie d'activitats i feines d'estiu que permetran, dedicant un temps cada dia, no perdre el que s'ha assolit i consolidar-lo, així com superar aquelles mancances que impedeixen un seguiment adequat de les diferents matèries.
Les lectures proposades cada curs, els exercicis, les activitats de recuperació i de millora seran una bona companyia en els mesos d'estiu que permetran iniciar el proper curs amb bons fonaments per anar creixent en coneixements, així com en una bona organització del temps que permetrà rendibilitzar-lo al màxim.
Subpàgines (1): 2n BATXILLERAT estiu 2019
Comments