Instruccions Generals

   FEINES D’ESTIU, CURS 2016-2017

TOTES LES FEINES D’ESTIU ESTARAN PENJADES A LA PÀGINA WEB DE L´ ESCOLA ( www.voramar.cat)

 

INSTRUCCIONS:

-         ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA SUSPESA: ÉS OBLIGATORI FER LA FEINA ESPECÍFICA DE LA MATÈRIA A RECUPERAR EL SETEMBRE. LLIURAMENT FEINA: DIVENDRES 1 DE SETEMBRE A LES 12:00 A RECEPCIÓ.

 

-         ALUMNES AMB DOS O MÉS SUFICIENTS I SENSE CAP MATÈRIA SUSPESA: RECOMANEM FER LA FEINA GLOBAL DE CURS . LLIURAMENT DE LA FEINA GLOBAL DE CURS : DIMARTS 12 DE SETEMBRE 2017 A PRIMERA HORA DEL MATÍ . ES VALORARÀ POSITIVAMENT AQUESTA ENTREGA I REPERCUTIRÀ A LES NOTES DE LA PRIMERA AVALUACIÓ DEL CURS 2017-2018

 

 

-         DES DELS DEPARTAMENTS US PROPOSEM PER A TOTS VOSALTRES UNES LECTURES I UNES PLANES WEB DE CONSULTA QUE TROBAREU AL DOCUMENT: FEINES VOLUNTÀRIES

 

 

 

BON ESTIU