Instruccions Generals

   FEINES D’ESTIU, CURS 2017-2018

TOTES LES FEINES D’ESTIU ESTARAN PENJADES A LA PÀGINA WEB DE L´ ESCOLA ( www.voramar.cat)


INSTRUCCIONS:

  • ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA SUSPESA: ÉS OBLIGATORI FER LA FEINA ESPECÍFICA DE LA MATÈRIA A RECUPERAR EL SETEMBRE. LLIURAMENT FEINA: DILLUNS 3 DE SETEMBRE A LES 9:00 A RECEPCIÓ.

  • HEU DE MIRAR AL CALENDARI DE RECUPERACIONS EL DIA I HORA DE LA PROVA. AL COMENÇAMENT D'AQUESTA HAUREU DE FER ENTREGA DEL LLIBRE REDUCA DE LA MATÈRIA.

  • DES DELS DEPARTAMENTS US SUGGERIM PER A TOTS I TOTES QUE VOLGUEU, ACTIVITATS, LECTURES, PLANES WEB DE CONSULTA, QUADERNS... HO TROBAREU AL DOCUMENT: RECOMANACIONS PER L´ESTIU
BON ESTIU