INS LA ROCA. FEINES RECUPERACIÓ
RECUPERACIONS ABRIL 2018

Els dies 11 d'abril i 18 d'abril de 2018 a les 15:30 hores, es recolliran les feines de recuperació de les matèries suspeses de cursos anteriors i de 16:00 a 18:00 hores es realitzaran les proves de recuperació.
Els alumnes de 2n de batxillerat faran les proves de recuperació el dimecres 18 d'abril a l'aula 19.

Per aprovar les matèries és imprescindible presentar la feina demanada (el mateix dia), abans d'iniciar la prova.
L'alumnat que només  hagi de presentar la feina, ho farà els mateixos dies que es realitzen les proves de la matèria. 
En cas de no lliurar els treballs demanats el dia indicat, l'alumnat no podrà realitzar la prova de recuperació i, per tant, no podrà superar les matèries suspeses.
_______________________________________________________________________________________________

DIMECRES 11 ABRIL

 15.30 - 16.00: Recollida de les feines a les aules previstes (9, 11, 13). Hi haurà 3 aules on es recolliran els treballs que han de presentar. Cada assignatura tindrà una aula assignada, amb dos professors que s'encarregaran d'apuntar la feina presentada, tot comprovant que hi hagi el nom de l'alumne/a, el nivell i l'assignatura

Assignatures de què s'examinen dimecres 11 d'abril (ESO):

  • Llengua catalana i literatura.
  • Llengua castellana i literatura.
  • Ciències Socials.
  • Cultura Clàssica.
Matèries de què es recull la feina:
 català, castellà, ciències socials, cultura clàssica, música i visual i plàstica.

AULES DE RECOLLIDA DE LA FEINA:
CATALÀ: aula 9.
CASTELLÀ: aula 11.
CIÈNCIES SOCIALS: aula 13.
CULTURA CLÀSSICA, MÚSICA I VISUAL I PLÀSTICA: aula 2.

AULES ON ES FAN LES PROVES:
CATALÀ: aules 9 i 10
CASTELLÀ: aules 11 i 12
CIÈNCIES SOCIALS: aula 13
CULTURA CLÀSSICA: aula 2
________________________________________________________________________________________________

DIMECRES 18 ABRIL

15.30 - 16.00: Recollida de les feines a les aules previstes ( 2, 12, 9). Hi haurà 3 aules on es recolliran els treballs que han de presentar (consultar a la part inferior del document). Cada assignatura tindrà una aula assignada, amb dos professors que s'encarregaran d'apuntar la feina presentada, tot comprovant que hi hagi el nom de l'alumne/a, el nivell i l'assignatura

Assignatures de què s'examinen dimecres 18 d'abril (ESO):

  • Matemàtiques.
  • Ciències Naturals ( BIO3 / FQ2, FQ3)
  • Tecnologia.
Matèries de què es recull la feina:
matemàtiques, biologia, educació física, física i química i tecnologia.AULES DE RECOLLIDA DE LES FEINES:
MATEMÀTIQUES: aula 9
CIÈNCIES NATURALS: aula 11
TECNOLOGIA: aula 13


AULES ON ES FAN LES PROVES:
MATEMÀTIQUES: aules 9 i 10
CIÈNCIES NATURALS: aules 11 i 12
TECNOLOGIA: aula 13