INS LA ROCA. FEINES RECUPERACIÓ
RECUPERACIONS ABRIL 2017

Els dies 19 d'abril i 26 d'abril de 2017 a les 15:30 hores, es recolliran les feines de recuperació de les matèries suspeses de cursos anteriors i de 16:00 a 18:00 hores es realitzaran les proves de recuperació.

DIMECRES 19 ABRIL

 

15.30 - 16.00: Recollida de les feines a les aules previstes (2, 12, 9). Hi haurà 3 aules on es recolliran els treballs que han de presentar (consultar a la part inferior del document). Cada nivell tindrà una aula assignada, amb dos professors que s'encarregaran d'apuntar la feina presentada, tot comprovant que hi hagi el nom de l'alumne/a, el nivell i l'assignatura

Assignatures de què s'examinen dimecres 19 d'abril (ESO):

  • Llengua catalana i literatura.
  • Llengua castellana i literatura.
  • Ciències Socials.
Matèries de què es recull la feina:
 català, castellà, ciències socials, educació física, música i visual i plàstica.

Assignatures de què s'examinen dimecres 19 d'abril (BATXILLERAT):
  • Filosofia
  • Matemàtiques (MA / MS)

DIMECRES 26 ABRIL

15.30 - 16.00: Recollida de les feines a les aules previstes ( 2, 12, 9). Hi haurà 3 aules on es recolliran els treballs que han de presentar (consultar a la part inferior del document). Cada nivell tindrà una aula assignada, amb dos professors que s'encarregaran d'apuntar la feina presentada, tot comprovant que hi hagi el nom de l'alumne/a, el nivell i l'assignatura

Assignatures de què s'examinen dimecres 26 d'abril (ESO):

  • Matemàtiques.
  • Ciències Naturals ( BIO3 / FQ2, FQ3)
  • Tecnologia.
Matèries de què es recull la feina:
matemàtiques, biologia, física i química i tecnologia.


Per aprovar les matèries és imprescindible presentar la feina demanada (el mateix dia), abans d'iniciar la prova.

L'alumnat que només  hagi de presentar la feina, ho farà els mateixos dies que es realitzen les proves de la matèria.

En cas de no lliurar els treballs demanats el dia indicat, l'alumnat no podrà realitzar la prova de recuperació i, per tant, no podrà superar les matèries suspeses.

AULES DE RECOLLIDA DE LES FEINES:
ESO2: aula 2
ESO3: aula 12
ESO4: aula 9

AULES ON ES FAN LES PROVES:

ESO2: aula 2
ESO3: aula 12
ESO4: aula 9
BTX2: aula 19