Biz 230


Sjellje Organizative, Biz 230

Objektivat e Lёndёs

Krijimi i një vizioni të integruar për organizatën dhe komponentët e saj, analizimi dhe kuptimi i lidhjeve, ngritja dhe përdorja e teorive për spjegimin dhe parashikimin e sjelljes së anëtarëve, grupeve si dhe reagimit të strukturave, janë mekanizmat dhe njohuritë me të cilat zgjerohet bagazhi i drejtuesve të ardhshëm të cilët ndjekin ketë disiplinë. ĉ
Leda Iras,
Mar 16, 2017, 2:12 AM
Comments