Biz 230


Sjellje Organizative, Biz 230

Krijimi i nje vizioni te integruar per organizaten dhe komponentet e saj, analizimi dhe kuptimi i lidhjeve, ngritja dhe perdorja e teorive per spjegimin dhe parashikimin e sjelljes se anetareve, grupeve si dhe reagimit te strukturave, jane mekanizmat dhe njohurite me te cilat zgjerohet bagazhi i drejtuesve te ardhshem te cilet ndjekin kete disipline. Ata jo vetem jane ne gjendje keshtu te njohin me mire organizatat e tyre por kompletohen me nje sere aftesish te cilat do ti ndihmojne te permbushin teresine e pergjegjesive qe rrjedh nga pozicioni i tyre ne organizate, te cilat konvergojne ne permiresimin e performanses se pergjithshme te saj permes nje perfshirje me te gjere dhe te frytshme te anetareve te saj. Kete ata e realizojne permes te mesuarit te artit te ndikimit dhe modifikimit te sjelljeve te vartesve te tyre mbeshtetur nga sisteme motivuese ne te cilat gjithe anetaret gjejne mundesi te plotesimit te nevojave te tyre te lidhura me arritjen e qellimeve te organizates dhe fuqizimit te saj. Studimi paraqet nje sfide te mirefillte per mendesite e vjetra ne lidhje me menaxhimin dhe organizaten dhe kerkon nje angazhim te mirefillte mendor dhe emotiv nga ana e studenteve. Kjo realizohet permes zhvillimit te analizave me tekniken e studimit te rastit ku struktura e diskutimit dhe vete zhvillimi i tij manaxhohet prej studenteve duke i aftesuar dhe pajisur ata me shume karakteristika qe mund te fitohen vetem permes perballjes me situatat reale organizzative.

 Per me shume kliko ketu

Comments