Biz 140


Manaxhim Biznesi, Biz 140

Lënda “Menaxhim Biznesi” ka si synim kryesor të pajisë studentët me njohuritë bazë më bashkëkohore në fushën e menaxhimit të organizatave private dhe publike. Programi i lëndës është konceptuar si tërësi njohurish themelore, të cilat do të thellohen më tej nga studentët në vitet e mëvonshme. ĉ
Leda Iras,
Oct 20, 2016, 8:28 AM
Comments