federatie zolder

Welkom !

Een viering online volgen? Dat kan via de link hieronder:

https://www.youtube.com/channel/UCjto1TkyDY62WPIyADHsySA

Fijn dat u onze website bezoekt

Hier kunt u info vinden...

over Draaiboek en richtlijnen van het bisdom Hasselt ter inperking van coronavirus vanaf 2/11.. Lees meer

over parochies...

Nieuwsbrief Federatie Zolder

diensten...

en alles wat hierbij hoort...
COVID-19: vanaf zondag 13 december is een bezoek aan de kerk of een viering weer mogelijk met maximum 15 personen waarbij de kinderen tot en met 12 jaar niet hoeven meegerekend te worden, 1 persoon per 10m² en met de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondmasker en ontsmettingsproduct.

Ook voor ons schijnt de ster van Bethlehem

Kerstwensen en afscheid van pastoor Giuseppe

Ook voor ons schijnt de ster van Bethlehem.

Kerstmis. We hoopten dat het anders zou zijn. We hadden graag in de kerk aanwezig willen zijn om samen Kerstmis te vieren, om ons hart opnieuw te laten raken door de schoonheid van de Heilige Nacht.

We hoopten dat we bij de kerstviering gezellig afscheid mochten nemen van elkaar, nu de dag van mijn vertrek snel nadert. Zo was het gepland. Maar een onzichtbaar virus, dat zich gemakkelijk verspreidt, heeft het zichtbare leven in België en in vele andere landen heel abrupt en radicaal veranderd.

De vrijheid van wat we willen en mogen doen, hebben we voor een groot deel niet meer in onze handen. De geschiedenis, de natuur, de moeilijke coronaomstandigheden beslissen in onze plaats en programma's en plannen die we hadden gemaakt lopen volledig in het honderd.

We hebben een moeilijk jaar meegemaakt. Een jaar van rouw en verdriet, van angst en verlies: verlies van geliefden, verlies van inkomen en werk, verlies van vrijheid… De meesten zijn bang en voelen zich verloren zodat we ons afvragen of er een Kerstmis dit jaar kan komen.

¿Que no habrá Navidad?, “Dat er geen kerstmis komt?”, vroeg een Spaanse pastoor zich af op sociale media. ¡Claro que sí!, “Natuurlijk is er dat!”, voegde hij eraan toe.

Maar stiller en dieper. Een kerstmis die er zal uitzien zoals de eerste kerstmis wanneer Jezus in eenzaamheid werd geboren. Zonder veel feestlichtjes op aarde, maar met de lichtende ster van Bethlehem die in zijn onmetelijkheid op onze wegen knippert.

Zonder massale stoet mensen, maar met de nederigheid om zich als herders en kleine kinderen te voelen op zoek naar de waarheid.

Zonder grote tafels en diners en met bittere en pijnlijke afwezigheden maar met de aanwezigheid van een God die alles zal vullen.

Zonder overvolle straten, maar met een brandend hart voor Hem die komt. Zonder lawaai of overbodige woorden, zonder geruchten en geluiden... maar dichter bij het Mysterie van het leven en zonder angst voor de ‘Covid-Herodes’ die zelfs onze droom van het wachten probeert te roven.

Er zal Kerstmis zijn, want onze God wordt ‘Immanuel’ genoemd, ‘God-met-ons’, en deelt in een kribbe, onze armoede, onze beproevingen, onze tranen, onze angst en onze toestand.

Er zal Kerstmis zijn omdat we een goddelijk licht nodig hebben te midden van zoveel duisternis. Het virus kan ons lichaam besmetten maar het zal nooit het hart en de ziel bereiken. God zal geboren worden en ons vrij en blij maken. Ondanks alles…

Beste vrienden,

Dit is mijn laatste artikel voor ons parochieblad en voor mij ook de gelegenheid om afscheid te nemen van alle lezers en alle gelovigen van onze parochies, nu de kerkelijke vieringen niet mogelijk zijn. Op 1 januari ga ik met pensioen en keer terug naar Italië, na meer dan vijftig jaar onderweg te zijn geweest. Ik blijf een priester van het bisdom Hasselt ook al woon ik en ben ik werkzaam in een ander bisdom in Italië. Als de vieringen vanaf 15 januari opnieuw mogelijk zijn in onze kerken dan zal de nieuwe pastoor Ghislain de eucharistie voorgaan met jullie. Laten we dan erg dankbaar zijn dat we nog een herder krijgen voor de Federatie Zolder!

Bij afscheid nemen is het gebruikelijk om terug te kijken op zes jaar als pastoor van Federatie Zolder, een persoonlijke balans te maken, en ook vooruit te blikken naar de toekomst. Maar dat wil ik niet doen.

Ik wil alleen ieder mens en in het bijzonder alle medewerkers bedanken voor wie zij zijn en voor hun inzet. Ik wil God danken voor zovele mensen die achter de schermen werken, die hun parochie met liefde dragen, die in stilte en vanuit een christelijke geest grote daden verrichten en die dag na dag verder gaan met hun inzet, gemaakt van kleine dingen die uit grote liefde en geloof komen.

Aan die vele mensen die ik in deze jaren – met ups en downs, met donkere maar ook bijzonder gelukkige momenten – ontmoet heb en met wie ik het geloof heb mogen delen wil ik dus hartelijk dank zeggen en ook vergeving vragen als ik niet de juiste aandacht heb geschonken die van mij verwacht werd.

We mochten enkele weken geleden afscheid nemen in kleine kring, met de voorzitters van parochieteams en parochieassistente. En ik ben heel dankbaar voor de warme woorden en voor de bijzonder betekenisvolle kelk, het geschenk dat ik van de parochies heb gekregen.

Dat raakt me ten diepste want de kelk die het bloed van de Heer bevat zal de herinnering aan alle gelovige gezichten van onze parochies levend houden door ze te verbinden met de herinnering aan Jezus die ons dagelijks zegt: “blijf dit doen om mij te gedenken”!

In de loop van mijn leven heb ik kunnen leren dat elke mens, elk land, elke parochie en geloofsgemeenschap, elke ervaring, zowel de goede als de minder goede, ons kan verrijken en van ons steeds meer mensen maken. Mensenharten en gezichten zijn de echte rijkdom die we krijgen van het leven en die ik kan meenemen waar ik naartoe ga.

Het is Kerstmis en telkens als God een mensenkind wil worden, is het een teken dat Hij nog steeds in de mens gelooft. Laten we daarom de moed erin houden en vooruitkijken, want de ster van Bethlehem zal ook voor ons schijnen en ons pad verlichten.

Laten we als kleine kinderen bij de kerststal gaan staan en vol verwondering kijken naar de liefde van God in een kindje. Moge het mysterie van God die mens wordt het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in onze gezinnen en samenleving de liefde doen toenemen.

En Ik wens jullie allemaal een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar toe.

Tot ziens !

pastoor Giuseppe

volg Federatie Zolder

pastorale ploeg

PastoorGhislain Agognon't Kuipke 6, 3550 Heusden-Zolder011 53 39 15 - agognong@yahoo.fr
DiakenFrank Dumontfrank.dumont@telenet.be
ParochieassistenteBrigitte VandenboschSint-Jobstraat 149, 3550 Heusden-Zolder011 87 12 18 - bvandenbosch@fulladsl.be

Mededeling Vicaris-generaal Karel D'Huys: pastoor Giuseppe gaat met pensioen en pastoor Ghislain Agognon wordt de nieuwe herder van Federatie Zolder

Aan de teamleden van de federatie Zolder

Aan de voorzitters en leden kerkraden

Aan alle geëngageerde medewerkers

Aan de christelijke gemeenschappen

Beste medewerkers, zusters en broeders,

Pastoor-moderator Giuseppe Di Salvatore zal zoals u weet, begin januari zijn rustpensioen nemen en naar Italië trekken. We zijn dankbaar voor zijn zes jaren pastoraal werk in de parochies en de federatie Zolder. We zijn dankbaar voor de initiatieven die genomen werden of aan het groeien zijn. Ook al zijn de mogelijkheden om verbondenheid uit te drukken nu anders, toch wensen we hem alle goeds bij het afscheid en Gods zegen voor zijn nieuwe levensfase.

We willen u graag meedelen dat onze bisschop aan pastoor Ghislain Agognon heeft gevraagd om in opvolging van Giuseppe Di Salvatore pastoor-moderator te worden van de federatie Zolder, waarop hij ‘ja’ heeft geantwoord. Pastoor Ghislain is priester uit Benin, en sinds 8 jaar als pastoor-moderator werkzaam in Nieuwerkerken. Binnen afzienbare tijd kan hij in het nieuwe jaar zijn opdracht beginnen.

We staan midden in de advent en voor Kerstmis, we missen het liturgische vieren dat we gewoon waren. God die Mens wordt te midden van de mensen, Hij is aanwezig in ons hart, in onze gemeenschappen en in de samenleving. Een priester – niet hij alleen, maar samen met velen – mag en moet daar een levende heen-wijzing naar zijn. Het mag ons dankbaar stemmen bij een afscheid en een nieuw begin.

We zijn er zeker van dat uw nieuwe pastoor Ghislain Agognon kan steunen op de teamleden van de federatie, op de teams van plaatselijke geloofsgemeenschappen en de vele medewerkers in kerkraden en pastoraal. Mogen jullie allen, geëngageerden, samen met hem en met zovelen in de christelijke gemeenschappen gestalte geven aan de roeping van de parochies: plaatsen van Godsontmoeting te zijn, gist in het deeg van onze mensenwereld. Hiervoor vragen we Gods hulp.

Karel D’Huys

Vicaris-generaal

Agenda Federatie Zolder

Een mis in je buurt...?

Zoekoptie "Viering" of klik op de markers...

In de kijker

Blijf op de hoogte...


Federatie Zolder-Kees de Kort-Zacheus-In de kijker

van belangrijke evenementen in onze federatie.


Misschien is er een kans voor een speciale ontmoeting...NieuwsbriefKerstmis

Moge het mysterie van God die mens wordt het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in onze gezinnen en samenleving de liefde doen toenemen.

Tijd voor God

...niet van brood alleen leeft de mens...

Lezingen van de dag
Bezinning van de dag

Elke dag een nieuwe bezinning van ongeveer twaalf minuten. Een combinatie van muziek, de lezing van de dag en vraagjes om de link te maken met je gewone leven

De Bijbel online ... en op maat van kinderen


Liturgische kalender


© Kerknet

Volg de Kerk op...

Jaarrapport katholieke Kerk in België 2020: 'Kerk, gedragen door vrijwilligers'

Het 3de Jaarrapport van de katholieke Kerk in België is uit; het laat zien waar de Kerk daadwerkelijk aanwezig en dienstbaar is in de samenleving.