En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Ladda ner ArbetsmarknadsdepartementetLadda ner PDF Läs online


Här föreslås en ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sex till sju. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Mirror Link En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Läs online Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Ladda ner Arbetsmarknadsdepartementet Ladda ner Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Epub En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 pdf Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Ladda ner Arbetsmarknadsdepartementet pdf e-bok En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 Läs online Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 pdf Ladda ner Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 epub Arbetsmarknadsdepartementet En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55 pdf e-bok Arbetsmarknadsdepartementet
Comments