Què és la FEAC?

Una societat complexa com la nostra planteja molts reptes, davant dels quals el ciutadà sovint no està suficientment ben preparat per fer-hi front. La societat del canvi, o millor dit, una societat on són molts els aspectes bàsics que poden ser objecte d'aprenentatge i quan més preparats estiguem millors expectatives tindran els nostres fills-alumnes.

Una primera tasca del món educatiu consisteix a detectar i identificar quines són les necessitats educatives del ciutadà d'aquests inicis de segle i els reptes educatius que aquestes plantegen. Aquests reptes estan situats en una diversitat d'àmbits (professional, social, cívic, familiar, personal...) en els quals necessita millorar la seva competència.

L'Educació ha de contemplar aquests reptes  i dotar als ciutadans de les eines necessàries per fer-hi front amb garanties d'èxit. Per això els professionals de l'Educació han de focalitzar la seva atenció, més del que tradicionalment sol ser habitual, en els nous reptes i necessitats educatives. És aquí on el paper dels pares és imprescindible.

És per això que FEDAC Pare Coll Vic ha vogut entrar en aquest projecte que ja fa temps que es duu a terme a moltes escoles cristianes de Catalunya. I és per tot això també que vam decidir començar les trobades amb tots els pares que hi vulguin participar. Perquè ho veiem important, perquè ho veiem possible i necessitem la vostra opinió i col·laboració.


OBJECTIUS FEAC:

A nivell afectiu, cal afavorir l'autoestima, l’acceptació d’un mateix, la formació de la voluntat i el foment de la capacitat d'esforç. A més, una bona educació conjunta pares-escola contribuirà a la capacitació per a viure personal i socialment alegre, a estimular la coherència entre el que s'és i el que es vol ser, entre el que es pensa, se sent i es fa.

A nivell cognitiu, es necessari promoure l'actitud per a seguir aprenent constantment, capacitar les persones per a decidir quins sabers, dels molts disponibles, són imprescindibles per a abordar els problemes i estar ben situats en el món.  

A nivell social cal capacitar per a viure en benestar amb els altres i amb l’entorn natural. Fomentar els valors de tolerància, respecte, solidaritat, sentiment de pertinença a la Humanitat. 

Subpàgines (1): Trobades FEAC 15-16