PROCÉS

 

 

 

PORTADA

 


INTRODUCCIÓ

 

TASCA

 

PROCÉS

 

AVALUACIÓ


CONCLUSIONS

 

CRÈDITS

 

GUIA DIDÁCTICA

 

IMATGES PALEOZOIC

IMATGES

BUNTSANDSTEIN

IMATGES MUSCHELKALK INFERIOR (M1)

IMATGES MUSCHELKALK MITJÀ (M2)

IMATGE PANORÀMICA I TALL GEOLÒGIC

ALTRES RECURSOS


 

 

ACTIVITAT 1.

Planificar un itinerari per a una excursió geològica que, sortint de l'Estació del Figueró (Línia Barcelona a Vic i Puigcerdà), us permeti fer parades que corresponguin a les unitats cronostratigràfiques més importants, veure-les en:

 http://www.control-q.net/figaro/estrati.htm

que puguin estudiar-se als voltants.

Observeu el context geològic en:

http://www.control-q.net/figaro/contexte.htm 

Opcions per a  descarregar els mapes:

A partir del web de l'institut cartogràfic de Catalunya (web de l'ICC): 

http://www.icc.cat/vissir/home.php?&toponim=Montmany  

així com l'itinerari en fotografia satèl·lit.

A partir del Google Earth. Introduïu en l’apartat VOLAR A, la paraula: Montmany.

Es recomana aquesta segona opció que us permetrà obtenir diversos mapes fotogràfics detallats de l’itinerari.

 

(Persones A i B)

 Per programar l’itinerari, haureu de consultar el quadre dels temps geològics (http://mediambient.gencat.net/Images/43_39212.pdf)  i el mapa descarregat ( busqueu-lo en: http://maps.google.com/maps ) o en el web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: http://www.icc.cat/portal/).

Un itinerari geològic complet el trobareu a: http://www.control-q.net/figaro/, feu-lo servir com a referència.

Comparant la informació topogràfica i viaria i la geològica, heu de decidir quin camí o carretera és el més convenient per poder estudiar el màxim d'unitats en un temps mínim. Feu una previsió de cada parada i del temps necessari en cada parada en relació amb la feina a fer i la distància a recórrer. Feu una previsió de la durada màxima de la sortida. Captureu una imatge del mapa que trobareu en:

http://www.control-q.net/figaro/mapa.htm.

Ara heu de planificar el vostre itinerari fent servir les imatges de Google Earth.

Primer obtindreu un mapa general de l’itinerari. Heu de partir de l'estació fins arribar als terrenys del Muschelkalk mitjà (M2), seguint la carretera local. Teniu present que haureu de tornar al poble per la mateixa carretera.

Comparant amb el mapa de l’itinerari, assenyaleu les parades que creieu convenients amb l’eina: AFEGIR MARCA DE POSICIÓ, escriviu una breu descripció de cada punt.

Després podeu obtenir diversos mapes fotogràfic més detallats treballant a escala més gran.

Guardeu totes les imatges i després les inseriu en documents word. Anomeneu i guardeu tots aquests documents i tindreu una planificació amb mapes per trams.

 (persones A i B)

ACTIVITAT 2. (OPCIONAL: depèn de la disponibilitat d’aparell receptor GPS i de programari adequat, tipus oziexplorer, Topo España, Garmin Map Source, etc.).

Fent servir el mapa digital “Cingles de Bertí” d’Editorial Alpina i el programa oziexplorer, marqueu les parades que heu previst com waypoints. Marqueu també els punts quilomètrics de la carretera com a referència quan feu l’excursió. Guardeu l’arxiu com a document gpx i enviueu-lo al receptor GPS.

Guardeu el mapa així obtingut i imprimiu una còpia per vosaltres.

Recordeu que en fer la sortida podreu comparar els punts de parada real amb els previstos. Podreu marcar els waypoints sobre el terreny amb el receptor GPS i obtenir un mapa que us indiqui quant acurada ha estat la vostra previsió (persones A i B).

 ACTIVITAT 3.

Feu un llistat detallat de tots els materials que hauríeu de portar a la sortida incloent menjar, beguda, roba etc. en funció de l'època de l'any. Per això haureu de consultar les dades meteorològiques de previsió de la zona (Vallès Oriental, Osona), variant les necessitats en funció de l'època de l'any, topografia, tipus de vies a recórrer etc: (persona B de l’equip)

 

http://www.meteocat.net/

 

 

ACTIVITAT 4.

A continuació, heu de dissenyar una petita bateria d'observacions i proves de camp que ens permetin (dintre dels materials possibles en aquest itinerari, veure estratigrafia). http://www.control-q.net/figaro/estrati.htm).

a) distingir entre una roca cristal·lina i una roca estratificada.

b) distingir entre una roca carbonatada i una no carbonatada.

c) distingir entre una argila i una limolita

d) distingir entre una marga i una argila

e) distingir entre una calcària i una dolomia.

f) detectar la presència de quars.

g) detectar la presència de guix.

(persona A de l’equip):

 Consulteu el següent document:

 

 

ACTIVITAT 5.

En funció de la informació que trobeu en Internet (enllaços anteriors, fonamentalment mapa geològic) i altres fonts, feu la previsió del que es podria observar en cada parada del vostre itinerari. (persones A i B)

 

ACTIVITAT  6.

Feu un quadre resum del possible itinerari que inclogui una imatge de les diferents parades/unitats: enllaceu amb: 

Banc d'imatges 1: Paleozoic.

Banc d'imatges 2: Buntsandstein.

Banc d'imatges 3: Muschelkalk inferior (M1)

Banc d'imatges 4: Muschelkalk mitjà (M2)

i cerqueu les proves de camp d’aplicació per identificar materials i estructures. Us proposo un model semblant a aquest:

Unitat Cronostrati-gràfica

Parades (ref. mapa)

Tipus de roques

estructures observables

Proves a fer

Resultats previstos

Fotografia orientativa. (persona B)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest quadre podria constituir la base d’un mural de dimensions estàndards en cartolina. (persona A)

 

ACTIVITAT  7.

Busqueu per Internet dades de la Historia geològica de Catalunya i apliqueu-les a aquest itinerari. Indiqueu els canvis climàtics, geogràfics i de fauna i flora que s’haurien produït. (persona B):

  Altres:

 

 

ACTIVITAT 8. 

Abans d'escriure la memòria del que heu fet, consulteu la fotografia i el tall geològic en:

TALL GEOLÒGIC 

 És molt important que en la síntesi de la vostra feina hi figuri una interpretació i reconstrucció històrica coherent amb aquest perfil.