History

FCV2014 Okinawa
FCV2013 Incheon
FCV2012 Kawasaki
FCV2011 Ulsan
FCV2010 Hiroshima
FCV2009 Andong
FCV2008 Beppu
FCV2007 Busan
FCV2006 Tokushima
FCV2005 Gwangju
FCV2004 Fukuoka
FCV2003 Jeju
FCV2002 Sapporo
FCV2001 Seoul
FCV2000 Nagoya
FCV99 Daegu
FCV98 Tokyo
FCV97 Kyongiu
FCV96 Takamatsu
FCV95 Daejeon