Obiectivul central al proiectului intitulat „Imunodetecție rapidă și ultrasensibilă bazată pe analiza fotoluminiscenței nanoparticulelor de aur prin spectroscopie de corelație a fluorescenței” este acela de a implementa o metodă optică eficientă de detecție “label - free” a unor biomarkeri relevanți de boli, cu ajutorul spectroscopiei de corelație a fluorescenței (engl. FCS) exploatând ca platformă de detecție, fotoluminiscența nanoparticulelor de aur (NPAu) generată prin excitare la unul și doi fotoni. Astfel, ne propunem o abordare directă ce constă în investigarea difuziei agregatelor de NPAu formate în urma interacțiunii conjugatelor NPAu – antigen cu anticorpi (biomarkeri), într-un volum de detecție redus, prin monitorizarea fluctuațiilor semnalului de fotoluminiscență. Obiectivele cheie ale proiectului sunt: (1) demonstrarea fezabilității utilizării fotoluminiscenței plasmonice în monitorizarea difuziei NPAu de diferite forme și dimensiuni prin FCS și (2) validarea metodei de imunodetecție bazată pe FCS pentru detecția unor biomarkeri relevanți de boli folosind NPAu fotoluminiscente.  Sursa de finanțare: Romanian National Authority for Scientific Research, UEFISCDI

Denumirea Programului din PNII: Resurse Umane

Subprogram: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Valoarea contractului: 549 700 lei

Durata contractului: Octombrie 2015 - Septembrie 2017

Numar contract: 233/1.10.2015