Ideální jedenáctka

    Při oslavách 80. výročí vzniku organizované kopané v Dobromilicích jsme při setkání v sokolovně zorganizovali anketu na téma "Ideální jedenáctka FC DOBROMILICE". Každý účastník oslav měl možnost napsat jedenáct jmen. Jedenáct hráčů, kteří jsou podle něj těmi nejlepšími hráči. Celkem 50 hostů využilo této příležitosti a hlasovalo. Jak jsme slíbili 18.06.2011, tak přinášíme vyhodnocení. Budeme jej zveřejňovat postupně podle jednotlivých generací. Závěrem bude uveřejněno absolutní pořadí bez ohledu na věk respondenta.
    Vyhodnocování ideální jedenáctky probíhalo tak, že zvlášť byl vždy vyhodnocen brankář a zvlášť zbývajících 10 hráčů. Vedle toho jsme vždy vyhodnotili i absolutní pořadí, tedy soupis všech hráčů s počtem hlasů, který jim byl odevzdán.