Strona główna 
śmieszki - Chroicocephalus ridibundus        fot. Andrzej Walter
 
 
Łabędź niemy - Cygnus olor             fot. Andrzej Walter
 
 
                                                                                                                                                                       bielik - Haliaeetus albicilla       fot. Andrzej Walter 2008 r.
 
  
 
                                                                                                                                                                 krzyżówki - Anas platyrhynchos          fot. Andrzej Walter
 
  
    Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus     fot. Andrzej Walter
 
 
Czapla siwa - Ardea cinerea       fot. Andrzej Walter
 
 

                      łyski - Fulica atra           fot. Andrzej Walter


Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus)


Ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus)


Krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus)


Miedziak sosnowiec (Chalcophora mariana)

Wonnica piżmówka (Aromia moschata)Złotka jasnotowa (Chrysolina fastuosa Scop.)


Karłątek kniejnik (Ochlodes venatus)Krasopani poziomkówka (Callimorpha dominula)


Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus)


Rusałka admirał (Vanessa atalanta)


Rusałka ceik (Polygonia c-album L.)


Rusałka żałobnik (Nymphalis antiopa)


Strzępotek ruczajnik (Coenonympha pamphilus)


Dostojka latonia (Issoria lathonia)


Dostojka malinowiec (Argynnis paphia)

Paź królowej (Papilio machaon)


Zmrocznik pazik (Deilephila porcellus)

Zmrocznik wilczomleczek (Hyles euphorbiae)


Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)

)
Tężnica wytworna (Ischnura elegans)


Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)


Ropucha szara, ropucha zwyczajna (Bufo bufo)

Żaba moczarowa (Rana arvalis)

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

)
Sikora bogatka (Parus major)

Sikora sosnówka (Periparus ater)

Mazurek (Passer montanus)


Mroczek późny (Eptesicus serotinus)

Borowiec wielki (Nyctalus noctula)

Gacek brunatny, (Plecotus auritus)

Mopek (Barbastella  barbastellus)


Zając szarak (Lepus europaeus)

Jeż zachodni (Erinaceus europaeus)

Dzik (Sus scrofa)


Sarna (Capreolus capreolus)


                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    jenot (Nyctereutes procyonoides)          fot. A. Walter

                                                                                                                                                                  

wiewiórki (Sciurus vulgaris)       fot. A. Walter

czerwończyk nieparek       fot. M. Bręczewska