006 วันที่19กันยายน2553 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

 
19ก.ย.2553 เวลา 09.30 น. กลุ่มนักศึกษาผู้รักประชาธิปไตย จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 4 ปี รัฐประหาร บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีประชาชนชาวเสื้อแดงที่รู้ข่าว และที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาร่วมอย่างคับคั่ง (ภาพข่าว: หัตถา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments