Indsigelse til kommuneplan tillæg 14

Oprettelsesdato: Aug 08, 2017 7:28:40 AM

Der har iblandt diverse beboer foreninger omkring Nordre Fasanvej 27 (den tidligere forbygning til TEC ved siden af Føtex) været organiseret indsigelser imod planerne for en ændring af lokalplanerne for denne bygning, som tidligere har været fremlagt til høring, og som nu er indstillet til endelig vedtagelse.

[links fjernet marts 2019 da de ikke længere er valide]

Det er en tilladelse til at drive detailhandel samt beboelse, hvor der nu kun tillades undervisning. Da der allerede tillades op til 6 etager, åbnes der dermed op for yderligere etager ovenpå eksisterende, og både detailhandel og beboelse kan forventes at øge kampen om parkeringspladser ned af især Stæhr Johansens vej, også selvom der åbnes op for brug af TEC's overdækkede parkering. Med detailhandel har der fra start af været lagt op til en dagligvarebutik (supermarked), men det har ikke været angivet hvilken kæde.

Ny udvikling

Det er nu også endeligt bekræftet at der er LIDL der er køberen, og at de formentlig er igang med at udarbejde et lokalplansforslag.

Der er derfor oprettet en Facebook side (se her). Del den, like den, kommenter og hvad man nu ellers gør. Der vil løbende blive lagt nyt op, efterhånden som det bliver produceret. Input, ideer, tekst eller andet der kan præge kommunens beslutning er meget velkommen.

Ud over Facebook siden er en række øvrige tiltag under udarbejdelse.