2017-06-12: Status på udskiftning af baggårdsvinduer

Oprettelsesdato: Jun 12, 2017 10:1:30 PM

Ejerforeningen mangler nu kun en skriftlig udtalelse fra en fagmand, hvilket forventes på plads denne uge. Bestyrelsen har dog allerede en god idé om omfanget af udskiftninger, og på den baggrund er der indhentet 3 tilbud (som måske skal justers jvf. udtalelsen), hvor det efter accept af billigste tilbud vil tage 4-6 uger at producere vinduerne.

Bestyrelsen vil selvfølgelig varsle udskiftningen i så god tid som muligt, så en nøgleholder eller stedfortræder kan arrangeres i tilfælde af fravær på tidspunktet.

Lige nu ser det ud til at engangs-opkrævning jvf. fordelingstal udsendes i løbet af juli med mindst 1 måneds betalingsfrist, så den skal nok først falde sammen med alm. månedligt bidrag start september, og udskiftningen så ske i løbet af efteråret. Der tages her hensyn til mulige forsinkende faktorer, så vi håber det kan ske lidt tidligere. Beløbets størrelse forventes at ligge rimelig tæt på forslag 2 fra bilagsmaterialet til generalforsamlingen i 2016.

Næsten alle lejlighedernes vinduer imod baggården forventes udskiftet, men ikke vinduerne på bagtrapperne. Alle gamle vinduer, både til facaden og til baggården, vil selvfølgelig blive inspiceret ifm. foreslået istandsættelse næste år, og udskiftet på det tidspunkt hvis vurderet nødvendigt. Istandsættelsen forventes også financieret jvf. fordelingstal, men igangsættelse samt betalingsform afgøres først ved næste ordinære generalforsamling.

med venlig hilsen

Bestyrelsen