2015-09-01: Gårdlaug generalforsamlingsreferat

Oprettelsesdato: Sep 01, 2015 12:7:58 PM

Den 17. august afholdt repræsentanter fra AB og EF generalforsamling i Gårdlauget Fasankilen. På mødet blev årsrapporter for årene 2012-2014 revideret og godkendt. Læs referat