Dørtelefon

For at anvende dørtelefonsystemet skal en almindelig telefon tilsluttes den venstre indgang i vægstikket.

Åbning af hoveddør
Når en person fra gaden ringer, tastes '7' for at åbne døren.

Forlængelse af samtaletid
Samtaleforbindelsen er programmeret til at vare 15 sekunder. Før samtaleforbindelsen afbrydes, høres et advarselssignal. Tast - en vilkårlig taste – fra 0 til 6 for at forlænge samtaletiden.

Support
Har du problemer med din dørtelefon, kan du kontakte Thomas Nissen, Kilevej 3, st.tv.