Internet

Ejer- og andelsboligforeningens beboere (ialt 24 lejligheder og 1 erhversmål) deler en fælles internetforbindelse, et stort abonnement som YouSee tilbyder via kabel-tv (pt. 300/60 Mbit). Nedenfor følger nogle praktiske bemærkninger for tilslutning og anvendelse af den fælles internetforbindelse.

Tilslutning af én PC til Internet

Tilslut og forbind din PC med et netværkskabel til højre port i vægstikket. Tildeling af netværksadresse sker automatisk, så du burde være på nettet uden problemer.

Har du en bærbar PC er der også mulighed for at tilslutte sig internet via netværkstik ved grillpladsen i gårdhaven.

Tilslutning af flere PC'ere til Internet

Hvis du har behov for at tilslutte mere end én PC til internettet, skal du selv anskaffe det nødvendige udstyr til håndtering af dette (switch/Wi-Fi router).

Forbrug og betaling

Den enkelte beboer betaler for internettilslutning gennem den almindelige fællesudgift i enten ejer- eller andelsboligforeningen. Alle beboere er automatisk tilmeldt og afmelding kan kun ske ved fælles beslutning i ejer- og andelsboligforeningernes bestyrelser.

Sikkerhed

Den enkelte beboer kan frit anvende internetforbindelsen efter behov, men der opfordres dog til at man ikke udnytter forbindelsen på en sådan måde, at man gennem længere tid væsentligt nedsætter båndbredden for de andre beboere (eksempelvis fildeling).

Såfremt en beboer udnytter forbindelsen på en sådan måde, at det er til gene for andre beboeres normale internetforbrug, kan gårdlauget beslutte teknisk at begrænse båndbredden for denne beboer eller helt afbryde beboerens forbindelse.

Skulle du ønske at opsætte trådløst internetforbindelse, er det et krav at du på forsvarlig vis sørger for at sikre netværket mod uvedkommende indtrængning. Videregivelse af trådløs adgangskode til ikke-beboere er strengt forbudt.

Alle beboere er endvidere ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. Hvis politi eller andre myndigheder henvender sig i forbindelse med mistanke om lovovertrædelser, vil gårdlauget være behjælpelig med udlevering af eksempelvis log-filer.

Support

Har du problemer med adgang til internettet, kan du kontakte Thomas Nissen, Kilevej 3, st.tv.