Aktionsplan

Denne liste over handlingspunkter er for bestyrelsens arbejde og generalforsamlingens budget planlægning, samt historik.

Aktionsplan – Listeside fra det klassiske Google Sites