Falck abonnement (døropluknings service)

Ejerforeningen har et Falck abonnement der dækker:

    • Lejligheder: Rednings- og pumpearbejde, udbringning og afhentning af affugtere (som kan lejes)

    • Bygningshjælp: Beredskabsløsning, bygningstjek, ind- og udvendig afdækning, sikring af inventar, transport af affugtere/elgeneratorer (som formodentlig kan lejes)

Desuden tilbydes døroplukning, hvor beboere kan få hjælp til at komme ind i ejendommen/lejligheden. Falck vil efter kontakt bestille og betale en låsesmed som hjælper med adgang. Ring i givet fald til 7010 2090, og hvis spurgt om aftalenr. eller kundenr. så henvis til administrator eller formanden for E/F.

I praksis anbefales det er lægge en nøgle hos familie, venner eller naboer - og prøve at kontakte dem først (evt. også et bestyrelsesmedlem). De kan nok reagere hurtigere.