Brandbekæmpelse - pulverslukkere

Juni 2018

Der er ophængt brandslukkere og røgalarmer i ejendommen.

Brandslukkerne er af typen ABC pulverslukker 6 kg, og de er ophængt ved indgang til cykelkælder i Kilevej 1, samt i bunden af fortrappen i Nordre Fasanvej 26.

Beboere opfordres til at lokaliserer brandslukkeren i deres opgang, så de ved hvor den hænger.

Brugen er meget simpel:

1. frigør dyssehoved
2. træk splitten ud af håndtaget
3. med den ene hånd - ret dyssen med branden, med den anden - trykke håndtaget sammen indtil branden er nedkæmpet.

For demonstration af ABC-slukker se:

Pulverslukkeren kan ikke slukke en stor brand, men den kan forhindre et mindre uheld i at udvikle sig til en større ulykke.
Er man i tvivl om hvorvidt brandslukkeren kan slukke en evt. brand, bør 112 alarmeres før evt. brandbekæmpelse påbegyndes.
Slukkerne er med vilje ophængt lavt i bygningerne, så evt. brugere ikke bliver fanget højt i bygningen, under forsøg på at afhente en slukker.

VIGTIGT:

Har en brandslukker først været taget i brug, skal den udskiftes! Også selv om den ikke er tømt.

Derfor skal man snarest efter brug kontakte et bestyrelsesmedlem, så der kan ophænges en ny slukker (berettiget brug af brandslukker er ikke forbundet med direkte udgift for brugere).

Skulle man fra sin lejlighed høre en brandalarm, bør man ikke åbne døren ud til den pågældende opgang (uanset hvor forsigtig man er), uden først at lægge hånden på døren for at mærke om den er varm - i givet fald forårsaget af en brand på den anden side. Er der et kighul, så benyt det endelig - men mærk igen efter om det er varmt først, og vær yderst opmærksom på at kulilte ikke kan ses.

Bemærk at alle hoveddøre på fortrapperne ind til de enkelte lejligheder er BD30 døre (dog med kighul), og som bør kunne beskytte i et vist omfang så man kan nå at komme ud den anden vej. Køkkendørene ud til bagtrappen kan desværre ikke forventes at yde nogen videre beskyttelse, og bør derfor håndteres med passende forsigtighed (og mulig hast) i forbindelse med en brandalarm.
.

Info om de ophængte slukkere:
ABC pulverslukkere anbefales til brug i hjemmet, idet ABC pulverslukker er den type brandslukker som slukker brande i flest typer materialer. ABC pulver har en ekstrem høj slukke-effekt, selv ved brug af små mængder pulver. ABC pulverslukkere slukker brande af:
A - organiske materialer (træ, papir, tekstiler ...)
B - brandbare væsker
C - gasbrande
samt brande i elektriske installationer på op til 1000V.

Fordele ved pulver:
• Dækker de fleste typer brande i hverdagsmiljøet
• Ekstrem effektivt, selv ved brug af små mængder pulver
• Nem og enkel at bruge, selv for personer som aldrig har anvendt en brandslukker før
• Brandslukker med bedst rækkevidde
• Højeste slukkeeffekt indenfor samtlige brandklasser
Tømningstid: 15 sekunder ved kontinuerlig tømning

Venlig hilsen
Bestyrelsen