Brandbekæmpelse

Der er ophængt brandslukkere og røgalarmer i ejendommen.                            Januar 2016

Brandslukkerne er af typen ABC pulverslukker 6 kg, de er ophængt ved indgang til cykelkælder i Kilevej 1, samt i bunden af fortrappen i Ndr. Fasanvej 26.
Et antal røgalarmer er ligeledes ophængt på for- og bagtrappe, på begge adresser.

Beboere opfordres til at lokaliserer brandslukkeren i deres opgang, så de ved hvor den hænger.

Brugen er meget simpel.

1. frigør dyssehoved
2. træk splitten ud af håndtaget
3. med den ene hånd - ret dyssen med branden, med den anden - trykke håndtaget sammen indtil branden er nedkæmpet.

Link til demonstration af ABC-slukker:

https://www.youtube.com/watch?v=_0HR7cL6UZU

Pulverslukkeren kan ikke slukke en store brande, men den kan forhindre et mindre uheld i at udvikle sig til en større ulykke.
Er man i tvivl om hvorvidt brandslukkeren kan slukke en evt. brand, alarmeres 112 før evt. brandbekæmpelse påbegyndes.
Slukkerne er med vilje ophængt lavt i bygningerne, så evt. brugere ikke bliver fanget højt i bygningen, under forsøg på at afhente en slukker.

VIGTIGT:

Har en brandslukker først været taget i brug, skal den udskiftes! også selv om den ikke et tømt.

Derfor skal man snarest efter brug kontakte bestyrelsen, så der kan ophænges en ny slukker
(Berettiget brug af brandslukker, er ikke forbundet med direkte udgift for brugere).

Skulle man fra sin lejlighed høre en brandalarm, bør man, inden man forsigtigt åbner døren til den pågældende opgang, lægge hånden på døren for at erkende, om døren evt. er varm - forårsaget af en evt. brand på den anden side.

Brandalarmerne er batteridrevne. Når batteriet er ved at være opbrugt, afgiver alarmen et lille bip. Skulle man som beboer erkende dette, bedes man kontakte bestyrtelsen mhp udskiftning af batteri i disse.

Info om de ophængte slukkere:
ABC pulverslukkere anbefales til brug i hjemmet, idet ABC pulverslukker er den type brandslukker som slukker brande i flest typer materialer.
ABC pulver har en ekstrem høj slukkeeffekt, selv ved brug af små mængder pulver. ABC pulverslukkere slukker brande af:
A - organiske materialer (træ, papir, tekstiler...)
B - brandbare væsker
C – gasbrande
- samt brande i elektriske installationer op til 1000V.

Fordele ved pulver:
• Dækker de fleste typer brande i hverdagsmiljøet.
• Ekstrem effektivt, selv ved brug af små mængder pulver
• Nem og enkel at bruge, selv for personer som aldrig har anvendt en brandslukker før. 
• Brandslukker med bedst rækkevidde.
• Højeste slukkeeffekt indenfor samtlige brandklasser.
Tømmen tid: 15 sekunder ved kontinuerlig tømning.Sidst men ikke mindst opfordres beboerne til, også at ophænge røgalarm i deres respektive lejligheder!page1image21288 page1image21448 page1image21608 page1image21768

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Comments