Ejerforeningen‎ > ‎Bestyrelse‎ > ‎

Aktionsliste

Nedenfor liste over handlingspunkter for bestyrelsen.
Viser 33 punkter
EjerBeskrivelseTilføjetStatusFuldført
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
EjerBeskrivelseTilføjetStatusFuldført
Niels Lund Oprette leverandørliste på www.fasankilen.dk 2. december 2014 Oprettet  
Niels Lund Oprette aktionsliste for bestyrelsesarbejde 2. december 2014 Oprettet  
Jesper Hansen Ny affaldskurv til vaskekælderen indkøbes. 2. december 2014 23.12.2014: Indkøbt og opstillet, rulle med poser i bunden, yderligere ruller i arkivskabet.  
Jesper Hansen Bestil tilsyn/reparation af tagrender (utæthed eller tilstoppet/overløb) 2. december 2014 18.12.2014: Utæthed i samling på hjørnet (NF siden) konstateret. 20.01.2015: Jesper indhenter tilbud på 2 reparationer samt generel inspektion og rens.  
Bestyrelse Udpege to kandidater til at repræsentere E/F i Gårdlauget. 2. december 2014 Besluttes på næstkommende bestyrelsesmøde 20.01.2015.20-01-2015: Niels og evt. Christian (forespørges) tager bestyrelsesposterne.  
Bestyrelse Udpege ny formand indtil næstkommende generalforsamling. 2. december 2014 Besluttes på bestyrelsesmøde 20.01.2015. 20-01-2015: Steen tager formandsposten indtil generalforsamling 28-04-2015.  
Afventer Udskiftning af linoleum og kantlister på hovedtrapper. 2. december 2014 Pt. ikke prioritet, men holdes på aktionsliste.  
Jens Christiansen Indkøb af et antal pærer til hovedtrappen og udskiftning af pærer. 2. december 2014 20-01-2015: Jens (og kæreste) indkøber og lægger pærer i arkivskab i cykelkælder. Beboere opfordres i ny husorden til selv at skifte.  
Jesper Hansen Faldstammer. Vurdering af tilstand. Tilbud på udskiftning hvis nødvendigt. 2. december 2014 29.12.2014: NF 26 1 tv. har laveste ikke-udskiftede faldstamme segment, så formodes at være mest nedslidt. 20-01-2015: Jesper indhenter tilbud fra VVS-mand.  
Niels Lund Kontakt og fremgangsmåde ved bestilling af systemnøgler til henholdsvis hovedtrappe og gård lægges på fasankilen.dk 2. december 2014 20-01-2015: Bestillingsinformationer lagt på fasankilen.dk til brug for beboere.  
Niels Lund Tilbud på overdækning af trappeskakt mod Ndr. Fasanvej 2. december 2014 18.12.2014: Besigtigelse af tømrer Doctor Wood. Afventer tilbud. 20-01-2015: Tilbud modtaget på kr. 5.125. Bestyrelse har godkendt tilbudet og ordren lagt hos leverandør. Opsættes i uge 8/2015.  
Jens Christiansen Undersøge om der er afsat penge til nye vaskemaskiner. 2. december 2014 20-01-2015: Jens forespørger administrator. 26-03-2015: Der er ikke hensat penge.  
Jens Christiansen Kontakte administrator og forespørge om likvide midler til reparationsarbejder. 2. december 2014 20.01.2015: Jens forespørger administrator. 26-03-2015: regnskab 2014 giver en indikation.  
Steen Løvtrup Det skal undersøges om det arbejde der er udført på dørprojektet hos Niels og andre er trukket fra det beløb som Ejerforeningen skylder Finn. 2. december 2014 20-01-2015: Jens gennemgår regningsbilag i kælder. 26-03-2015: Steen undersøger kælder og spørger evt administrator.  
Niels Lund Udarbejde forslag til husorden 20. januar 2015 20-01-2015: Forslag fremsendt til bestyrelse. 31-03-2015: Tilrettet forslag fremsendt til bestyrelse.  
Steen Løvtrup Sidste mangler hos Nicola udbedres ang. færdigørelse og afslutning af dørprojekt 2. december 2014 20-01-2015: Nicola er blevet bedt om at selv at kontakte en håndværker for afslutning af mangler. Regning dækkes af tilbageholdt entreprisesum. 26-03-2015: Steen kontakter Nicola ang. status  
Steen Løvtrup Fjernvarmefyr og vandbeholder. Vurdering af fyr. Lasse B. Andersen spørges om status. 2. december 2014 20-01-2015: Steen kontakter Wormsen (installatør af varmesystemet) og hører omkring serviceaftale.26-03-2015: Steen kontakter Lasse  
Afventer Nye brandsikre (BD30?) lejlighedsdøre mod bagtrappe. 2. december 2014 Pt. ikke prioritet, men holdes på aktionsliste.  
Niels Lund Skanne og uploade gamle general-forsamlings referater + se efter retningslinier for farvevalg til GoloGolo 26. marts 2015   
Niels Lund 01-04-2015: Forslag fra Nicola om omstilling af låse i vaskepolet indkast. Rasmus kan afmontere og få omstillet. Udgift ukendt. 1. april 2015   
Steen Løvtrup Fremsender forslag til generalforsamlings dagsorden samt kommentarer til budget for 2015 til Arntoft administration 26. marts 2015   
Afventer Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler. 2. december 2014 Pt. ikke prioritet, men holdes på aktionsliste. Vaskemaskine sidst udskiftet 2003 jvf. referat af ordinær GF 11.08.2004, tørretumbler må være fra 2001 eller tidligere.  
Afventer Udskiftning af dørtelefon, især nede ved hoveddørene da lyden er meget dårlig. 2. december 2014 Pt. ikke prioritet, men holdes på aktionsliste.  
Afventer Renovering af bagtrappen, dvs. ny fernis eller moderne tilsvarende lak, evt. alu-lister på forkant af trin hvis de er slidt runde. 2. december 2014 Pt. ikke prioritet, men holdes på aktionsliste.  
Jesper Hansen Bestille rensemidler hos Miele 26. marts 2015 31.03.2015: Kalk- samt lugt-fjerner til 1 års forbrug bestilt hos Miele. 04.04.2015: Midler modtaget og opstillet i vaskekælder.  
Jesper Hansen Opsættes en liste over rengøringstidspunkter for vaskeriet. 2. december 2014 Udføres samtidig med vask af bagtrappe, så burde dækkes af seddel på opslagstavle Kilevej 1. 28.03.2015: Opslagstavle indkøbt til samling af sedler samt separat rengørings skema, så det bedre kan overskues. Ny seddel om ekstra rengøring tilføjes. 08.04.2015: Tavle modtaget, opsættes ved lejlighed. 27.04.2015: Tavle samt skema opsat.  
Jesper Hansen Det skal undersøges om vaskekælderen er en del af entreprisen for trapperengøring. 2. december 2014 18.12.2014: Rengøring er en del af nuværende entreprise med Hoff Service. Pt. rengøres 1 gang mdl. 20-01-2015: Jesper checker om næste rengøring af Hoff Service er af tilfredsstillende standard. 28.03.2015: Mangelfuld rengøring påtalt, afventer reaktion pga. påske ferie. 17.04.2015: Mgl. rengøring muligvis forvekslet med ru gulv, som i givet fald kan løses med en gang epoxy - afventer vurdering  
Jesper Hansen Tilbud på at lægge nyt sand imellem brostene mod gader. 2. december 2014 03.12.2014: Har kontaktet Finn B. Pedersen (som har kontakt til tidligere leverandør). Afventer tilbud. 13.01.2015: Tilbud modtaget på kr 23.000 eksl. moms. Diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 20.01.2015: Enighed i bestyrelsen om at løsning er for dyr. Jesper kontakter rengøringsmand for tilbud på 'ukrudtsservice' og sand opfyldning. 02.04.2015: Har spurgt Hoff Service om ukrudtsfjernelse 3x om året samt sand opfyldning, afventer svar. 03.04.2015: Har fået tilbud på 1200-1400 (afhængig af hyppighed) om året for sprøjtning - afventer bestyrelses beslutning  
Niels Lund Tilbud på skift af dør og karm til kælder fra Kilevej 1 2. december 2014 18.12.2014: Besigtigelse af tømrer Doctor Wood. Afventer tilbud. 20-01-2015: Tilbud modtaget kr. 9.375. Vi vurderer prioritering efter indhentning af tagrendereparation.  
Niels Lund Høre Kathryn og Nicola om de har overført penge til adm for vaskepoletter 26. marts 2015 01-04-2015: Nicola overført kr. 2.455 den 31. marts 2015. Afventer svar fra Kathryn. 08-04-2015: Niels har overført kr. 1.045 på vegne af Kathryn.  
Niels Lund 01-04-2015: Undersøge general-forsamlingens tidligere udstukne retningslinier for farvevalg på caféfacade. 1. april 2015 29-04-2015: Tilgængeligt materiale delt med bestyrelsen.  
Niels Lund Indhente tilbud på nye baggårdsvinduer 2. december 2014 18.12.2014: Besigtigelse af tømrer Doctor Wood. 20-01-2015: Afventer tilbud i feb/mar 2015. 26-03-2015: Tilbud modtaget kr. 328.000 inkl. moms (baseret på stillads)  
Niels Lund Indhente tilbud på maling af sokkel ud mod gården og gaden. NB - maling haves i cykelkælder. 2. december 2014 20-01-2015: Vi afventer forår og indhenter tilbud da.28-04-2015: Generalforsamling indstillet på selv at male på en arbejdsdag.  
Viser 33 punkter
Comments