Nyt CBS Følgegruppemøde / udviklingen af Solbjerg Campus

Oprettelsesdato: May 10, 2016 8:24:6 AM

Mødet afholdes Kilen, Kilevej 14A, 2000 Frederiksberg i lokale K2.79.

Tirsdag den 31. maj kl. 17.00 – 19.00,

Efter en mindre præsentation skal vi en tur rundt i området.

Vi vil primært vil tale om ”kanten” – hvor den nye bebyggelse møder nabobebyggelserne. Ved mødet vil en arkitekt fra CF Møller, som står bag det vindende masterplanprojekt, være til stede sammen med repræsentanter fra CBS Campus Development og Frederiksberg Kommune. Ligesom sidst vil mødet blive faciliteret af Social Action.

Vi håber på, at fortsætte den gode dialog med Jer om udviklingen af Solbjerg Campus. Vi vil endnu en gang, opfordre Jer til at fortælle om følgegruppen til naboer og andre interesserede i lokalområdet og invitere dem med til mødet.

Tilmelding kan ske på campusdevelopment@cbs.dk

En kort opsamling fra det første møde den 31. marts kan ses inde på hjemmesiden http://bycampus.frederiksberg.dk/ligenu

Venlig hilsen

CBS – Campus Development