Brandbekæmpelse - røgalarm rengøring (service?)

Juni 2018

Ejerforeningens bestyrelse overvejer at indgå aftale med et firma om følgende service på brandalarmerne:

Rengøring og batteriskift
Alle alarmer vil årligt blive støvsuget og tørret af, samt få udskiftet batteri. Tanken er at gennemføre dette lige efter årlig aftale er blevet fornyet/indgået, så et evt. nyt firma kan sikre at alt er iorden ved overtagelsen.

Afprøvning
Alle alarmer vil årligt blive udsat for en røgkilde, for at sikre de rent faktisk kan detektere røg og hyle tilpas højt. Dette inkluderer test af forbundne alarmers trådløse forbindelse, så ikke kun alarmen selv skal lyde, men også de øvrige forbundne alarmer. Dette tænkes gennemført i forbindelse med rengøring og batteriskift.
Af hensyn til beboere med børn og/eller kæledyr vil dette blive varslet i god tid, og finde sted en hverdag i almindelig forretningstid (imellem 9 og 17).

Test
Alle alarmer vil hver anden måned blive testet ved tryk på deres test knap, for at sikre de er funktionsdygtige og batteri stadig virker. Dette inkluderer test af forbundne alarmers trådløse forbindelse, så ikke kun alarmen selv skal afgive et højt bip når knappen trykkes, men også de øvrige forbundne alarmer.
Test både før og efter udskiftning af batteri, samt efter opsætning af ny alarm vil også finde sted.

Når en alarms batteri er ved at være opbrugt, afgiver alarmen regelmæssigt et lille bip. Skulle man som beboer bemærke dette, bedes man kontakte et bestyrelsesmedlem. Årlig batteri udskiftning burde forhindre dette i at ske, men man ved aldrig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen