Drahí bratia a sestry, 
od soboty 19. 12. platia nové pravidlá pre účasť na bohoslužbách. Okrem už “starých známych” - rúška, dezinfekcia, rozostupy, je kapacita chrámov obmedzená na 25 percent. To znamená, že v laviciach môžeme sedieť tak, že medzi sediacimi musí byť vždy jedno miesto voľné a obsadená môže byť každá druhá lavica.  V našich chrámoch to znamená, že v Uliči a Kolbasove môžu v lavici sedieť najviac traja ľudia a v Uličskom Krivom žiaľ iba jeden človek. Počet miest je teda:
v Uliči 38 + 4 (na chóre)
v Uličskom Krivom 12 + 8 (na chóre)
v Kolbasove ..
Je jasné, že počas sviatkov sa každý nedostane vždy na sv. liturgiu (prípadne povečerie). Nechcem vás počas sviatkov rozdeľovať do skupín, preto vás prosím o vzájomnú komunikáciu a toleranciu, aby každý mohol prísť do cerkvi aspoň raz. Isto bude dostatok možností sledovať bohoslužby v televízii a cez internet. Navyše, kňazi majú dovolené sláviť 25.12., 1.1. a 6.1. štyri sv. liturgie, preto v tieto dni bude jedna sv. liturgia v Uliči aj poobede, aby čím viacerí mohli v tieto sviatočné dni byť účastní na sv. liturgii.
Viem, že je to obmedzujúce pre všetkých, ale v tomto čase musíme byť zodpovední a prijať aj tieto opatrenia, ktoré nám narušili náš zaužívaný poriadok a možno spôsobili zmätok. Nebojme sa však a netraťme pokoj a dôveru. Keď sa narodil Boží Syn, tiež to bol čas chaosu, keďže všetci sa ponáhľali, aby sa dali zapísať vo svojom rodnom meste. Navyše, nenarodil sa v útulnej izbe, ale v tmavej a chladnej maštali. Aj keď sa sv. Jozef isto snažil nejak tam upratať, stále tam vládol chaos. K tomu návštevy anjeli, mudrci, pastieri - bolo to všetko možné len nie tiché a útulné miesto, ktoré čerstvá mamička a novonarodené dieťa potrebovali. A predsa sa toto miesto stalo nebom, lebo to Boží Syn bol uprostred.
Nech nám je táto jeho poníženosť istotou, že aj tento rok vianoce budú, lebo On chce prísť. Možno v tejto dobe o to viac, že je podobná prvým vianociam. Prajem vám všetkým, aby Mesiáš vstúpil do všetkých (hlavne) chaotických oblastí vášho života a priniesol tam svetlo a pokoj svojej prítomnosti.
Christos raždajetsja!

o. Janko