Aktuality

Výsledky neputovních kasiček Tříkrálové sbírky: farnosti (obce) a farnosti (město). Online koleda nadále pokračuje až do konce dubna.

Účast na bohoslužbách je od 12. 4. 2021 omezena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Formulář pro rezervaci účasti na bohoslužbách je umístěn v kostele a je přístupný v čase konání bohoslužeb.