Historie

Roku 1253 byl Slivenec darován řádu Křižovníků. Křižovníci vybudovali ve vsi rozsáhlý církevní statek a také kostel Všech Svatých.
Kostel Všech Svatých je raně gotická stavba nacházející se uprostřed obce.
Nejstarší část kostela pochází ze 13 století. V roce 1693 byla přistavěna předsíň a v roce 1889 byly provedeny úpravy podle návrhu Antonia Barvitia.
Je zde nejstarší známý dochovaný krov na našem území. Dřevo na něj bylo pokáceno v pozdním létě 1322 nebo časném jaru 1323.
Presbyterium je uzavřeno pěti stranami osmihranu a nemá žádné vnější opěrné sloupy. Samotné presbyterium snad dříve sloužilo jako kaple a loď byla postavena později. Zastropení je řešeno pomocí žebrového klenutí. Žebra klenby jsou velmi mohutná a z klenutí výrazně vystupují. Žebra jsou uprostřed klenby spojena dvěma kulatými svorníky s motivy beránka a vinné révy.
Na starý původ presbyteria ukazují tři velmi úzká gotická okna na jeho zadních stěnách. Každé okno je zaskleno dvěma vitrážemi. Jde o jedny z nejstarších malovaných oken z druhé poloviny 14.století.
V roce 1889 zhotovil architekt Barvitius kopie těchto vitráží. Originály jsou dnes uloženy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Kolem čtvrecového pilíře podepírajícího věž kostela vedou točité schody na kruchtu, kde jsou umístěny varhany z roku 1886. Věž kostela je ukončena velkou bání s dvojitým Svatopetrským křížem.
Ve věži jsou dva zvony. Zvon z roku 1724 je zasvěcen sv. Donátu mučedníku. Menší zvon ( umíráček) je z roku 1925.
Kolem kostela je ohradní zeď, pravděpodobně z období gotiky. Roku 1790 do ní byla vestavěna čtyřboká klasicistní márnice.