Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


 

16.9.

ne

24. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Miloslava Hejnu, manželku, rodiče

  a sestru Petru

10:30

 M. Svatoňovice

za rodiny Martincovu a Jackovu

17. 9.

po

sv. Bellarmin

 

 

 

18.9.

út

sv. Josef Kupertinský

18:00

M. Svatoňovice

za farníky

19.9.

st

sv. Januárius

18:00

  Rtyně v P.

za farníky

 

20.9.

čt

sv. Ondřej,

Pavel a druhové

18:00

M. Svatoňovice

za živé i zemřelé z rodiny Vajsarovy a  Mendlovy

21.9.

sv. Matouš

18:00

 Rtyně v P.

za uzdravení a osvobození ( za kamarádku)

- mše sv. s promluvou pro děti

22.9.

 

so

sv. Mořic

 a druhové

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

23.9.

ne

25. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Václava a Ludmilu Machovi, sestru Věru

   a oboje rodiče

10:30

 M. Svatoňovice

za Jiřího Pinkavu a rodiče

Svátost smíření - sv. zpověď :

         M. Svatoňovice : před mší sv.:úterý, čtvrtek, neděle //   po mši sv. : úterý, čtvrtek

         Rtyně : před mší sv.:  středa, pátek, neděle // po mši sv.:  středa, pátek

 Výuka náboženství - přihlášky na výuku náboženství jsou v sakristii, a vyplní jenom rodiče dětí,

      které nastoupily do 1. třídy,  ostatní děti které chodily v minulém roce nemusí podávat.

            Ve středu se ještě vyučovat nebude ( duchovní správce je pozván na biskupství  v H. Králové)

 

Vyšlo nové číslo časopisu ADALBERT;  rozhovor s diecézním biskupem Janem,

     který slaví životní jubileum

 

Varhanní koncert v kostele - Rtyně  -  čtvrtek 20. 9. v 19 hodin

 

Intence - úmysly na mše sv. v dalším čtvrtletí  se budou zapisovat od příští neděle

 

Vyšla kniha o životě P. Vladimíra Matějky, je k dispozici v sakristii, dotovaná cena 100,- Kč,

 

Petice na podporu manželství je na stolku v kostele, kde ji můžete do konce září podepsat