Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze

 

11.3.

ne

4.neděle

postní

8:30

 Rtyně v P.

za hříšníky  a  jejich obrácení

10:30

 M. Svatoňovice

za syna Davida

12.3.

PO

sv. Teofil

 

 

 

13.3.

ÚT

bl. Friedrich

18.00

 M. Svatoňovice

za rodinu Drymlovu

14.3.

ST

sv. Perpetum

 a Felicita

18.00

 Rtyně v P.

za farníky

15.3.

čt

sv. Jan

z Boha

18.00

 M. Svatoňovice

za ochranu a Boží požehnání

16.3.

sv. Františka Římská

18.00

 Rtyně v P.

za Josefa Hejnu a celý rod

17.3.

so

sv. Jan

 Ogilvie

 

 

 

18.00

 Bohdašín

 

18.3.

ne

5.neděle

postní

8:30

 Rtyně v P.

za Josefa Matysku a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování a za požehnání pro rodiny

 

Svátost smíření - sv. zpověď 

M. Svatoňovice : před mší sv.- úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv. úterý čtvrtek, 

Rtyně :-  před mší sv.-  pátek, neděle / po mši sv. středa, pátek

 

Křížová cesta : M. Svatoňovice :  čtvrtek  17:30  /  Rtyně v P. :  pátek 17:30,  neděle  8:00

 

Farnost Úpice připravuje - poutní zájezd do Medžudorie - informace na vývěsce 

 

Rtyne v P -  příští neděli po mši sv.  děti z misijního klubka budou prodávat

         velikonoční pohlednice  a jiné předměty - výtěžek je určen na misie

 

Příští týden jsou jarní prázdniny - výuka náboženství nebude


Postní aktivity :

- VYPRÁVĚJ - program na každý týden postní doby pro rodiny na webových stránkách diecéze :

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4927-vypravej-aneb-rodinna-mozaika.html

- Zamyšlení na každý den postní doby ( připravili kněží královéhradecké diecéze )

  http://www.bihk.cz/pastorace/myslenky-k-postni-dobe/