Invitasjon til Generalforsamling

Generalforsamlingen i vil finne sted

FREDAG 11. NOVEMBER KL. 18:00

i Apotekforeningens kantine i 5. etasje.

PROGRAM:

 1. Aperitiff med totalisatorspill (husk å ta med kontanter, eller betal med VIPS, mCASH eller MobilePay til: +4791548579)
 2. Generalturnering del 1
 3. Middag
 4. Generalforsamling med valg av styre settes til kaffe med avec
 5. Vi hedrer våre æresmedlemmer
 6. Generalturnering del 2

Egenandelen for festen er kr. 300,- som betales ved ankomst eller til konto nr. 97104367449, FBK, Akersborg Terrasse 7, 0852 OSLO - eller med VIPS, mCASH eller MobilePay til: +4791548579

Pris studenter kr 150,-

Påmelding kan gjøres til farmabridge@gmail.com eller ved å skrive seg på liste på neste spillekveld.

Påmeldingsfrist: tirsdag 3. november.

Foreløpig saksliste:

 1. Velkommen og valg av referent
 2. Kommentarer til referat fra forrige generalforsamling
 3. Årsberetning 2015
 4. Regnskap og budsjett 2015
 5. Valg av styre
 6. Eventuelt

Øvrige forslag/saker kan fremmes til presidenten (hauklien@online.no) med kopi til klubbadressen (farmabridge@gmail.com) innen 4. november

Håper på godt fremmøte og vi ønsker spesielt våre æresmedlemmer velkommen!

Med vennlig hilsen

Henning Hauklien

president

På vegne av styret i FBK